Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Aktualności

Warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów drugiego naboru mikroprojektów //2011-06-15
Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2011 r. odbędą się warsztaty szkoleniowe z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów organizowane dla beneficjentów, których mikroprojekty zostały dofinansowane z EFRR w ramach drugiego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Zatwierdzenie wzorów: umowy o dofinansowanie i raportu obowiązujących w ramach drugiego naboru //2011-06-07
Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdził wzory: umowy o dofinansowanie mikroprojektu oraz raportu z postępu realizacji mikroprojektu wraz z Instrukcją jego wypełnienia, które obowiązują Beneficjentów z drugiego naboru mikroprojektów.
Wystawa prezentująca mikroprojekty wdrażane w ramach pierwszego naboru PWT PL-SK 2007-2013 //2011-05-06
Wystawa prezentująca mikroprojekty wdrażane w ramach pierwszego naboru PWT PL-SK 2007-2013
Serdecznie zapraszamy na wystawę prezentującą wszystkie mikroprojekty wdrażane przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach pierwszego naboru.
Wystawa dotycząca studium porównawczego tradycyjnej architektury orawskiej //2011-04-13
Wystawa dotycząca studium porównawczego tradycyjnej architektury orawskiej
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza w dniu 15 kwietnia 2011 r. na wernisaż wystawy pt. "Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym".
Spotkanie przedstawicieli Euroregionów z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wald //2011-04-12
Spotkanie przedstawicieli Euroregionów z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wald
W dniu 6 kwietnia br. przedstawiciele Euroregionów działających na granicach Polski spotkali się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z Podsekretarzem Stanu Waldemarem Sługockim.
Konferencja prasowa dotycząca działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011 //2011-03-31
Konferencja prasowa dotycząca działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011
W dniu 30 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa dotycząca bieżącej działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011 (w tym realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim).
Dofinansowanie dla 15 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" w ramach PWT PL-SK 2007-2013 //2011-03-21
W dniach 17-18 marca 2011 r. w miejscowości Štrbské Pleso odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, podczas którego podjęto ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji 15 mikroprojektów rekomendowanych w wyniku oceny technicznej w ramach II naboru III osi priorytetowej.
Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013 //2011-03-04
W dniach 17-18 marca 2011 r. odbędzie się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 podczas którego podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia do realizacji mikroprojektów złożonych w ramach II naboru.
Spotkanie podsumowujące projekt pt. Poznawanie się i integracja społeczeństw..." //2011-02-24
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach wraz z partnerem słowackim serdecznie zapraszają w dniu 28 lutego 2011 r. na spotkanie podsumowujące projekt pt. "Poznawanie się i integracja społeczeństw "Małych Ojczyzn" pogranicza polsko-słowackiego - mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru".
Konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr..." //2011-02-21
Gmina Czorsztyn wraz z partnerem słowackim, którym jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Pienin z Zamagurza z siedzibą w Czerwonym Klasztorze serdecznie zapraszają w dniu 25 lutego 2011 r. na konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla”-opracowanie dokumentacji technicznej.