Środa, 23 września 2020 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr..." //2011-02-21
Gmina Czorsztyn wraz z partnerem słowackim, którym jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Pienin z Zamagurza z siedzibą w Czerwonym Klasztorze serdecznie zapraszają w dniu 25 lutego 2011 r. na konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla”-opracowanie dokumentacji technicznej.
Otwarcie szlaków po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ //2011-02-21
W dniu 22 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej nastąpi uroczyste otwarcie szlaków po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ.
Ocena techniczna mikroprojektów złożonych w ramach II naboru zakończona. //2011-01-20
W dniu 13 stycznia 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” zakończył ocenę techniczną 46 mikroprojektów, które pomyślnie przeszły ocenę formalną i pretendowały do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w ramach II naboru zakończona. //2011-01-10
Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w dniach od 15.11.2010 do 31.12.2010 dokonał oceny formalnej i kwalifikowalności 68 mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach drugiego naboru III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH //2010-07-08
Informujemy, że już obowiązuje jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 759
1... poprzedni [ 29 / 29 ]