Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Dofinansowanie dla 15 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" w ramach PWT PL-SK 2007-2013

2011-03-21

W dniach 17-18 marca 2011 r. w miejscowości Štrbské Pleso na Słowacji odbyło się posiedzenie wspólnego polsko-słowackiego Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, który  podjął ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji 15 spośród 28 mikroprojektów (Załącznik 1 Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (II nabór). Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla tych projektów wynosi łącznie 419 579,42 EUR.

Ponadto Podkomitet Monitorujący podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej, na której znalazło się 10 mikroprojektów z Euroregionu „Tatry” (Załącznik 2 Lista rezerwowa projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (II nabór).