Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Programy Współpracy Transgranicznej realizowane w Polsce

Pierwszą grupę programów operacyjnych współpracy terytorialnej tworzą programy współpracy transgranicznej, które są wdrażane w regionach na  poziomie NTS III, usytuowanych wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych Unii Europejskiej oraz w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie o 150 km.

W Polsce współpracą transgraniczną objęte zostaną podregiony, których granice stanowią granicę państwową. Nowością, w porównaniu do okresu programowego 2004-2006, jest objęcie programem  współpracy transgranicznej podregionów usytuowanych wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Projekty finansowane w ramach programów transgranicznych sprzyjają budowie wzajemnych powiązań „ponad granicami” pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy też instytucjami kulturalnymi. Każdy projekt musi również wykazywać znaczący „wpływ transgraniczny”.
Głównym celem tego typu programów jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających  rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej.
Z udziałem Polski realizowane są następujących programów współpracy transgranicznej:
  • Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia),
  • Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia),
  • Polska  (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia),
  • Polska - Republika Czeska,
  • Polska- Republika Słowacka
  • Polska –  Republika Litewska,
  • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)
Polska zarządza 3 programami:
  • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy),
  • Polska (Województwo Lubuskie)- Niemcy (Brandenburgia),
  • Polska-Republika Słowacka.