Czwartek, 30 listopada 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ulotka „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA ..."

Ulotka „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA ..."2012-03-20
Tytuł: Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 1.000 egzemplarzy

Ulotka Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego stanowi algorytm postępowania po stwierdzeniu kradzieży przedmiotów zabytkowych. Ulotka została wydana w ramach mikroprojektu pt. Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach.