Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Strona internetowa www.popradzkiewrota.pl

Strona internetowa  www.popradzkiewrota.pl2012-03-15

Beneficjent: Powiat Nowosądecki
Partner słowacki: Mesto Stará Ľubovňa
Tytuł mikroprojektu: Platforma medialna „Popradzkie Wrota”

Strona internetowa www.popradzkiewrota.pl  jest jednym z elementów platformy medialnej ukazującej bieżące wydarzenia społeczno – kulturalne, biznesowe, turystyczne oraz z życia samorządu i inicjatywy mieszkańców utworzonej przez Powiat Nowosądecki we współpracy z  Miastem Stará Ľubovňa.  Na stronie zamieszczono dwujęzyczne audycje telewizyjne oraz kolumny prasowe opracowane w ramach mikroprojektu.  Ich tematyka dotyczyła m.in. relacji z prac obu samorządów (np. działań na rzecz rozwoju regionów),   problemów mieszkańców terenów przygranicznych (np. powodzi) i sposobów ich rozwiązywania, omówienia współdziałania samorządów, firm i podmiotów turystycznych z krajów uczestniczących  w projekcie. Portal opracowany został w polskiej i słowackiej wersji językowej.