Czwartek, 07 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

"SŁOWNIK TERMINILOGII POLICYJNEJ-ROZMÓWKI POLSKO-SŁOWACKIE..."

"SŁOWNIK TERMINILOGII POLICYJNEJ-ROZMÓWKI POLSKO-SŁOWACKIE..."2012-03-20
Tytuł: Słownik terminologii policyjnej. Polsko-słowacki, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 500 egzemplarzy

Słownik terminologii policyjnej – rozmówki polsko-słowackie dla Policjantów wydane zostały w ramach mikroprojektu pt.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach.