Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Rozporządzenia UE

Rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE w latach 2014-2020 zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. Weszły one w życie wraz z ich opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE L 347 w dniu 20 grudnia 2013 r. Poniżej zamieszczamy teksty najważniejszych rozporządzeń w zakresie Europejskiej Współpracy Terytorialnej.