Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacja pt."OBCHODOVAT V POL'SKU"

Publikacja pt."OBCHODOVAT V POL'SKU"2012-03-20
Tytuł: Obchodovat v Pol’skú, wyd. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, nakład: 1.000 egzemplarzy

Broszura informacyjna pt.
Obchodovat v Pol’skú obejmuje podstawowe uwarunkowania formalno-prawne i wynikające z nich obowiązki dla prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Słowacji na terytorium Polski. Broszura ta opracowana w ramach mikroprojektu pt. Przedsiębiorczość bez granic! została wydana w języku słowackim.