Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacja pt. "SZLAK SPISKO-SĄDECKI..."

Publikacja pt. "SZLAK SPISKO-SĄDECKI..."2012-03-20
Tytuł: Szlak spisko-sądecki. Szkic ze wskazaniem na źródła do Spisza i zamków Lubowla, Podoliniec, Nowy Sącz i Czorsztyn, tekst: Piotr Wierzbicki, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Miasto Stará L’ubovňa, ss. 106 (wersja polska) i 99 (wersja słowacka), Nowy Sącz-Lubovnia 2010, nakład: 3.000 egzemplarzy (1.500 egzemplarzy w języku polskim i 1.500 egzemplarzy w języku słowackim)Książka zdaniem autora – Piotra Wierzbickiego jest jedną z prób odsłonięcia i pokazania szerszemu ogółowi czytelników polskich, a przede wszystkim słowackich, problematyki wzajemnych kontaktów handlowych pomiędzy Rzeczypospolitą a miastami spiskimi w obszarze tzw. szlaku spisko-sądeckiego, którego odcinek z Lubowni do Nowego Sącza jest tematem rozważań w tym tekście. Cezura czasowa to lata 1412-1772. Do publikacji wydanej w ramach mikroprjektu pt. Sądecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad dołączono Mapę Spisza i pogranicza na przełomie XVII i XVIII w oraz Mapę Ziemi Sądeckiej. Publikacja dostępna jest  języku polskim i słowackim.