Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"

Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"2016-02-17
W dniu 16.02.2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie Projektów Parasolowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wykaz złożonych wniosków znajduje się tutaj.

Związek Euroregion „Tatry” złożył wnioski o dofinansowanie Projektów Parasolowych:
  • W ramach pierwszej osi priorytetowej – pn. Łączy nas natura i kultura, na kwotę łączną kwotę z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  5.956.041,96 € (całkowita wartość 7.007.108,26 €), realizowany w okresie od 17.02.2016 do 30.06.2020 r.,
  • W ramach trzeciej osi priorytetowej – pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko słowackim, na łączną kwotę z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  661.782,37 € (całkowita wartość 778.567,58 €), realizowany w okresie od 17.02.2016 r. do 31.12.2018 r.