Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Program

W dniu 12.02.2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Był to  pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w latach 2014-2020, który zyskał akceptację Brukseli.W dniu 15.06.2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Poniżej publikujemy aktualnie obowiązujący dokument programowy.