Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Procedura Komitetu Monitorującego dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do III naboru

Procedura Komitetu Monitorującego dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do III naboru2012-05-07
Informujemy, że procedura Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów została uruchomiona w dniu 07.05.2012 r.  Zatwierdzenie ww. dokumentów przez członków Komitetu Monitorującego stanowi niezbędny warunek ogłoszenia naboru w ramach III osi priorytetowej PWT PL-SK 2007-2013. Planowany termin ogłoszenia trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów to czerwiec br.