Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Prezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion Tatry

Prezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion Tatry2015-12-21
Dnia 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu obradował XXI Kongres Euroregionu „Tatry”. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony. Przybyli również goście: Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Oľga Marhulíková, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY z o.o. Štefan Bieľak, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska.

W trakcie Kongresu pan Michał Stawarski, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaprezentował zebranym aktualne informacje na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w latach 2014-2022 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja uwzględniające decyzje podjęte w trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Kongres podjął także Uchwałę w sprawie projektu parasolowego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, w której m.in.  zwraca się do wszystkich członków Euroregion „Tatry” po polskiej i słowackiej stronie o aktywne korzystanie z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poprzez: przygotowanie i realizację wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów w dwóch osiach priorytetowych:
  • oś 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza; dostępna kwota dofinansowania z EFRR 5 062 635,74 euro,
  • oś 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia, dostępna kwota dofinansowania z EFRR 562 515,08 euro.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją nt. mikroprojektów oraz uchwałą nr 3.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo tutaj.