Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-12-30


Na drugim posiedzeniu Komitetu Monitorującego PWT Interreg V-A PL-SK 2014-2020, które odbyło się w dniu 10.12.2015 r. w Bielsku-Białej zatwierdzono pierwszą wersję Podręcznika Beneficjenta. Jest do drugi podstawowy dokument, z którym powinna zapoznać się każda osoba zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie w Programie. odręcznik zawiera informacje przydatne dla beneficjentów na etapie przygotowania i wdrażania projektów. Wnioskodawcy znajdą w tym dokumencie praktyczne wskazówki do opracowania koncepcji projektu oraz właściwego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast dla beneficjentów będzie on praktycznym narzędziem pomagającym  zrealizować projekt zgodnie z zasadami Programu.  Jednym z załączników do PodręcznikaZasady realizacji Projektów Parasolowych, które regulują kwestie związane z realizacją Projektów Parasolowych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który publikujemy poniżej oraz z zakładce Interreg 2014-2020--->Dokumenty-->Podręcznik Beneficjenta