Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Pierwszy numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowac

Pierwszy numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowac2015-10-26


Zapraszamy do lektury nowego, transgranicznego newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
W październikowym numerze newslettera (nr 1/2015):
  • "Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja"
  • Unijny Atlas Polsko-Słowackiego Pogranicza
  • Pokazujemy efekty Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
  • Makro wystawa mikroprojektów
  • Europejski Dzień Współpracy na polsko-słowackim pograniczu
  • Nowa perspektywa – pierwsze projekty.