Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-06-08

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas posiedzenia Komitet ds. mikroprojektów  podjął 5 decyzji.


Zatwierdzone przez Komitet ds. mikroprojektów zostało : 

* Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

* Lista członków Komitetu ds. mikroprojektów

* Poradnik Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim

* Umowy partnerskie dla projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

* Harmonogram realizacji projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim.