Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów

Piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów2015-10-28
W dniach 26-27 października 2015 r. w Katowicach odbyło się piąte posiedzenie Podgrupy roboczej ds. mikroprojektów. W trakcie spotkania poruszono kwestie dotyczące zasad realizacji projektów parasolowych oraz ścieżki realizacji mikroprojektów. Ponadto ustalono  harmonogram prac nad dokumentami wdrożeniowymi dla mikrobeneficjentów. Podczas posiedzenia Euroregion Beskidy przedstawił informację na temat Generatora wniosków i rozliczeń.