Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ocena techniczna mikroprojektów złożonych w ramach II naboru zakończona.

2011-01-20

Ocena techniczna 46 mikroprojektów spełniających kryteria formalne i kwalifikowalności przeprowadzona została przez Zespół Ekspertów w dniach od 10 stycznia 2011r. do 13 stycznia 2011r. Niezależni eksperci powołani przez Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013  pozytywnie ocenili 28 mikroprojektów (Załącznik nr 1 Lista mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej Zespołu Ekspertów w Euroregionie „Tatry”). 18 mikroprojektów nie uzyskało wymaganego minimum 60 punktów i tym samym nie jest możliwe ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach drugiego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (Załącznik nr 2 Lista mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej Zespołu Ekspertów w Euroregionie „Tatry”).

Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów rekomendowanych w wyniku oceny technicznej podejmie wspólny, polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, którego posiedzenie planowane jest w połowie marca 2011 r.

Przypominamy, że w drugim naborze dostępne wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 419 579,42 €. Kwota ta może być nieco większa w związku z niewykorzystaniem  w 100% kwot dofinansowania w niektórych projektach z pierwszego naboru.