Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. podwykonawstwa

2013-12-27
Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa Prawo zamówień publicznych dotycząca  podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych w zakresie zagwarantowania podwykonawcom  pełnej i terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, a tym samym wzmocnienie ochrony praw podwykonawców, uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 2013 r., dostępna jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1473/1