Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-02-02
Informujemy, że 2 lutego 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowania Projektów Parasolowych. Nabory zostały uruchomione dla pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Wnioski należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków) w terminie do 16.02.2016 r. do godz. 16:15.
Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące naboru.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Marzec 2016

Kto może składać wnioski?
Dofinansowanie w ramach tego naboru przeznaczone jest na realizację Projektów Parasolowych. W programie Interreg  V-A  Polska-Słowacja 2014-2020 Projekty Parasolowe realizowane są w ramach 3 partnerstw:
1. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie,
2. Związek Euroregion „Tatry” - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie,
3. Stowarzyszenie „Region Beskidy” - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.
Rolę Partnerów Wiodących Projektów Parasolowych pełnią polskie euroregiony.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty Parasolowe służą realizacji i wdrażaniu mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów wyodrębnionego z budżetu programu Interreg V-A  Polska-Słowacja 2014-2020. Środki przeznaczone są na realizację  transgranicznych  działań  na  obszarze  wsparcia  Programu  w  ramach  pierwszej i trzeciej osi priorytetowej. Wybrane  do  dofinansowania mikroprojekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów Programu i realizować wskaźniki produktu przypisane odpowiedniej osi priorytetowej