Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt."EUROLIGA-EDYCJA POLSKA..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. EUROLIGA – EDYCJA POLSKA, POLSKO-SŁOWACKA LIGA AMATORSKIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

BENEFICJENT: Gmina Raba Wyżna
PARTNER KRAJOWY: Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2 Nowy Sącz
PARTNER SŁOWACKI: Priatelia Súkromného gymnázia v Poprade, n.o
OKRES REALIZACJI: 01.06.2009 r. – 31.05.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 25.507,48 € w tym dofinansowanie z EFRR: 21.681,36 €

Projekt dotyczący Polsko-Słowackiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej był odpowiedzią na złą kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. Jego realizacja pozwoliła zbudować współpracę oraz zacieśnić więzi pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów, które różnią się zarówno pod względem językowym, jak i tradycji, zwyczajów i historii. Wspólne spotkania partnerów projektu pozwoliły przekazać  informacje na temat własnych regionów.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Inauguracja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
Impreza, w której uczestniczyło ok. 100 osób odbyła się w dniu 01.06.2009 r.

II.  Rozgrywki piłki siatkowej w Nowym Sączu
W trakcie rozgrywek rozegrano 24 mecze.

III. Organizacja obozu sportowego z rozgrywkami
Obóz sportowy zorganizowano w sierpniu 2009 r.

IV.  Wydanie folderu informacyjnego
Folder wydano w nakładzie 3000 szt.V.    Rozgrywka halowej piłki siatkowej w Nowym Sączu
Impreza odbyła się w dniu 15 maja 2010 r. Wzięło w niej udział 60 zawodników.

VI.  Konferencja podsumowująca
Konferencję zorganizowano w Skawie w dniu 30.05.2010. Uczestniczyło w niej  25 Polaków i 25 Słowaków.

   

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.