Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA KULTUR.."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA KULTUR POPRZEZ ORGANIZACJĘ CYKLU IMPREZ

BENEFICJENT: Miasto Mszana Dolna
PARTNER SŁOWACKI: Obec Nižná
OKRES REALIZACJI:  01.05.2010 r. - 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 49.204,34 € w tym dofinansowanie z EFRR: 40.972,45 €

Wieloaspektowa konfrontacja różnych a zarazem bliskich kultur, wymiana doświadczeń, integracja społeczeństwa - tak pokrótce można określić efekty polsko-słowackiej współpracy między Miastem Mszana Dolna i Obec Nižna w ramach mikroprojektu pt. Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez. Realizacja projektu polegającego na organizacji cyklu imprez kulturalnych przyczyniła się do stworzenia trwałych podstaw współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz mieszkańcami obu miejscowości.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

I.
Dni Mszany Dolnej
Dni Mszany Dolnej, zorganizowane w dniu 17 lipca 2010 r. rozpoczęły się od meczu piłki nożnej reprezentacji gmin partnerskich: Mszany Dolnej i  Nižnej. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 7:5. Po meczu  odbył się koncert 5 zespołów prezentujących dorobek kulturalny obu miejscowości, który obejrzało ok. 2000 osób.

   


II. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 

18 lipca 2010 r. Miasto Mszana Dolna  zorganizowało Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, w którym brały udział orkiestry z miast partnerskich. W trakcie wydarzenia, które obejrzało 1000 widzów, na scenie wystąpiło ok. 300 wykonawców.


   


III.Zagórzańskie Spotkania Chórów

Koncert 9 chórów (łącznie ok. 300 wykonawców) odbył się w dniu 24 października 2010 r. W koncercie wzięło udział ok. 300 widzów.


   


IV.Turniej Tańca Towarzyskiego

Ostatnia z imprez zorganizowanych w ramach mikroprojektu pt. Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez to Turniej Tańca Towarzyskiego. W dniach 20-21 listopada 2010 r. w turnieju wzięło udział 406 par.  Imprezę oglądało ok. 1500 osób.  


V.Folder promocyjny pt. Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez

Folder został rozdystrybuowany wśród mieszkańców Mszany Dolnej i Niżnej.


       


We wszystkich działaniach wykorzystywano scenę z zadaszeniem i modułowym podestem przystosowanym do modelowania jej kształtu zakupioną w lipcu 2010 r.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w prezentacji multimedialnej dostępnej tutaj.