Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WZMOCNIENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. WZMOCNIENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM – BEZ WZGLĘDU NA PORĘ ROKU

BENEFICJENT:  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
PARTNERZY SŁOWACCY: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove, Krajské  riaditel’stvo Policajného zboru v Żylinie
OKRES REALIZACJI:  01.06.2011 r. -31.05.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 613,08 € w tym dofinansowanie z EFRR: 26 871,12 €


W ramach wspólnego zapewniania bezpieczeństwa w obszarach przygranicznych konieczna jest współpraca bezpośrednio realizujących te zadania funkcjonariuszy. Realizację projektu oparto na wymianie doświadczeń między funkcjonariuszami i pracownikami instytucji policyjnych różnych regionów (Małopolska, Preszów  i Żylina). Diagnoza potrzeb projektowych opierała się na analizie czynników zewnętrznych, takich jak wzrost ruchu turystycznego, brak zmian w liczbie funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednostkach przygranicznych Policji, statystyki poziomu bezpieczeństwa oraz czynników wewnętrznych, takich jak wnioski poszczególnych, przygranicznych jednostek organizacyjnych Policji, dotyczących obszarów tematycznych współpracy zagranicznej, zwiększającej się od kilku lat turystyki pieszej, rowerowej oraz na stokach narciarskich. Na podstawie wniosków konieczne okazało się wypracowywanie nowych, coraz skuteczniejszych metod działania, aby Policja – mając ten sam stan etatowy – mogła skutecznie pomagać mieszkańcom i turystom, zapobiegać przestępstwom i ścigać ich sprawców.

Celem ogólnym projektu był rozwój, intensyfikacja i wzmocnienie współpracy między poszczególnymi partnerami: w szczególności komendami powiatowymi Policji w Nowym Targu (także w Gorlicach, w Zakopanem i komendą miejską Policji w Nowym Sączu) i Dyrekcjami Okręgowymi Korpusu Policji słowackiej w Preszowie oraz Żylinie, które przyczyniły się do poprawy sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza polsko-słowackiego. W ramach projektu Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz jednostki w Gorlicach, Zakopanem i Nowym Sączu zostały doposażone w profesjonalny sprzęt narciarski oraz rowery służące do wykonywania służb patrolowych oraz wspólnych ćwiczeń.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Przeprowadzenie szkolenia z zakresu policyjnych technik jazdy na rowerze i wykorzystania roweru w służbie patrolowej na obszarze górskim
W szkoleniu uczestniczyło 14 osób (8 Polaków i 6 Słowaków). Przed szkoleniem dokonano zakupu 12 uniwersalnych rowerów górskich służących do wykonywania służb patrolowych, ratowniczych oraz szkoleń. Rowery te zostały następnie przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

     

   

II.  Przeprowadzenie szkolenia z zakresu doskonalenia technik, metod i form wykonywania patroli na zorganizowanych terenach narciarskich
W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby (14 Polaków i 8 Słowaków). Przed szkoleniem Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem oraz Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zostały doposażone w profesjonalny sprzęt narciarski. Łącznie dokonano zakupu 20 zestawów narciarskich.

   

   

III.    Realizacja patroli polsko-słowackich
W okresie od lutego do marca 2012r. realizowane były wspólne patrole polsko – słowackie na terenie pogranicza polsko – słowackiego (Krynica Zdrój - Jaworzyna, Piwniczna - Dwie Doliny, Ryterski Raj, Szczawnica – Palenica, Kluszkowce, Nowy Targ – Zadział, Ciche, Czerwienne oraz w Kieżmarku na Słowacji). Wspólne służby „patroli narciarskich” na terenie Słowacji odbyły się tam pierwszy raz. Działania te na Słowacji były nowością nie tylko dla polskich Policjantów ale i funkcjonariuszy ze Słowacji, gdyż do chwili obecnej Policja słowacka nie pokazywała się na stokach narciarskich. Były to zatem pierwsze wspólne polsko – słowackie służby na stokach naszych sąsiadów, co spotkało się z dużą sympatią narciarzy. Natomiast w okresie od kwietnia 2012r. realizowane były patrole rowerowe na terenie powiatu nowotarskiego i gorlickiego.

Skuteczność działania tych patroli potwierdzają informacje prasowe przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie:

„Policjanci pełniący służbę na rowerze zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym.  Patrole rowerowe sprawdzają się w miejscach trudnodostępnych dla samochodu, dodatkowo ułatwiają policjantom reakcję w sytuacji gdy konieczny jest pościg za uciekającym sprawcą. 29 czerwca 2012r. o godz. 20:05 w Nowym Targu patrol rowerowy w trakcie pełnionej służby na terenach rekreacyjnych w pobliżu potoku Czarny Dunajec wylegitymował osobę, którą okazał się mieszkaniec Tarnowa poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Kraków Nowa Huta. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu.”

„W dniu 5 października 2011 roku około godz. 14.00 sądeccy policjanci patrolując na rowerach ulice Nowego Sącza zatrzymali 26-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który w okresie od sierpnia do października 2011 roku na terenie Nowego Sącza dokonał kilkunastu kradzieży biżuterii. Mężczyzna jeździł na rowerze górskim po ulicach Nowego Sącza i zrywał z szyi biżuterię przypadkowo napotkanym osobom…”
 
   

 
Patrole rowerowe

     
  Patrole narciarskie        

IV.    Przygotowanie i realizacja konferencji podsumowującej projekt
W dniach 10-11 maja 2012r. w Muszynie-Złockie odbyła się polsko-słowacka konferencja podsumowująca projekt. W konferencji uczestniczyły 42 osoby (w tym 35 Polaków i 7 Słowaków).
          
         

  

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.