Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE "TATRY 2010"

2012-05-10
 
 MIKROPROJEKT PT. WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE "TATRY 2010"

BENEFICJENT:  Gmina Czarny Dunajec
PARTNER SŁOWACKI: Obec Habovka
OKRES REALIZACJI:  02.01.2010 r. - 30.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  43 070,74 € w tym dofinansowanie z EFRR: 36 610,14 €

Projekt pt. Współzawodnictwo sportowe "Tatry 2010" miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży z terenów gminy Czarny Dunajec oraz Słowacji (Habovki oraz okolicznych starostw)  do zdrowego stylu życia poprzez wspólne uprawianie sportu w dyscyplinach takich jak: biegi narciarskie, biegi przełajowe, piłka nożna halowa, piłka nożna na naturalnej nawierzchni oraz na sztucznej trawie oraz zawody w piłce siatkowej. Zorganizowanie współzawodnictwa na poziomie ponad krajowym w tak wielu dyscyplinach zapewniło większą atrakcyjność spędzania wolnego czasu, jak również dotarło do większej liczby odbiorców, poszerzyło zainteresowania beneficjentów poprzez możliwość wyboru uczestnictwa wśród wielu dyscyplin sportowych w ramach tego projektu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Przygotowanie regulaminu  projektu WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE „TATRY  2010”

II.  Przygotowanie oraz przeprowadzenie 22 zawodów
W ramach mikroprojektu przeprowadzono zawody w biegach narciarskich, w biegach przełajowych, w piłce siatkowej, w piłce halowej, w piłce nożnej, w biegach tzw. „Półmaraton Podhala i Orawy”. W zawodach uczestniczyło ponad 1200 osób.

  

  

III. Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji Polsko –Słowackiej, prezentacja     projektu


IV.  Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji  podsumowującej projekt

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.