Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. WSPÓŁPRACA NAS ZBLIŻA, ORAWA ŁĄCZY"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. WSPÓŁPRACA NAS ZBLIŻA, ORAWA ŁĄCZY

BENEFICJENT:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

PARTNER SŁOWACKI: Gymnazium im. Antona Bernolaka w Namestovie
OKRES REALIZACJI:  01.09.2011r. do 30.06.2012r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  14.648,14 € w tym dofinansowanie z EFRR: 12.450,92 €

Projekt służył nawiązaniu kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Gymnazjum im. Antona Bernolaka w Namestovie oraz pogłębieniu świadomości wśród tej młodzieży o regionie.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Warsztaty muzyczno-taneczne
Pierwsze warsztaty muzyczne i taneczne  dla młodzieży szkół ZSO w Lipnicy Wielkiej i młodzieży z Gimnazjum Namestova odbyły się w dniu 24.10.2011 r. w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej. W części pierwszej warsztatów  muzykowała grupa 10 uczniów ze szkół partnerskich (3 uczniów z Gimnazjum z Namestova i 7 uczniów z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej), zaś w części drugiej odbyły się pokazy typowych tańców orawskich. Kolejne warsztaty zorganizowano w dniu 30.05.2012 roku w Namestovie. W warsztatach udział wzięło 14 uczniów ze szkół w Lipnicy Wielkiej oraz 5 uczniów z Gymnazjum z Namestova. W pierwszej części warsztatów prezentowano znane melodie orawskie i przyśpiewki, charakterystyczne zarówno dla polskiej, jak i słowackiej części Orawy. W drugiej części warsztatów uczniowie z Lipnicy Wielkiej prezentowali typowe tańce orawskie: jelynioska, polke, wrone, tyrcipolke, ciardasia. Nie zabrakło także wspólnego zaśpiewania znanej melodii „Orawa, Orawa, na Orawie ława”.

W dniu 27 stycznia 2012 roku zorganizowano w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej pierwsze  warsztaty  szkolnych zespołów muzycznych. W warsztatach wzięło udział 6 uczniów z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej oraz 7 uczniów z Gymnazjum z Namestova. W pierwszej części warsztatów zespoły z poszczególnych szkół przedstawiły krótkie prezentacje swoich umiejętności instrumentalnych i wokalnych. W drugiej części muzykowano i śpiewano już wspólnie. Drugie warsztaty dla szkolnych zespołów muzycznych miały miejsce w dniu 26 marca 2012 roku w Gymnazjum w Namestovie. Tym razem szkoły z Lipnicy Wielkiej reprezentowało 4 uczniów, zaś Gimnazjum z Namestowa 7 uczniów.II.     Warsztaty malowania na szkle i warsztaty ceramiczne
W dniu 25.11.2011 roku zorganizowano w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej warsztaty malowania na szkle i warsztaty ceramiki. W warsztatach uczestniczyło łącznie 35 uczniów tj. 17 uczniów z Gimnazjum z Namestova oraz 18 uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lipnicy Wielkiej. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat podstawowych technik malowania na szkle oraz technik pracy z gliną - wykonywania prostych figurek i ozdób z gliny ceramicznej.

 

III.     Warsztaty przygotowywania stroików bożonarodzeniowych
W Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej przeprowadzono w dniu 20.12.2011 r.  warsztaty z zakresu przygotowywania tradycyjnych stroików bożonarodzeniowych, kartek świątecznych metodą „haftu matematycznego” oraz ozdób choinkowych metodą decoupage. W spotkaniu wzięło udział łącznie 20 uczniów: 13 uczniów z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z Lipnicy Wielkiej oraz 7 uczniów z Gimnazjum z Namestova.


 

IV.    Warsztaty w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
W dniu 25.05.2012 r. przeprowadzono warsztaty w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w czasie których uczniowie zapoznali się z architekturą orawską oraz uczestniczyli w dwóch ścieżkach dydaktycznych: „Jak to ze lnem było” oraz w warsztatach „Mistrz i uczeń", czyli malarstwo na szkle. W warsztatach uczestniczyło 19 uczniów z Lipnicy Wielkiej i 14 uczniów Namestova.

V.     Warsztaty komputerowe dla młodzieży
Młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczyła w 40-godzinnych warsztatach komputerowych. W programie warsztatów dominowało kształtowanie umiejętności pracy na plikach graficznych.

VI.    Spotkanie podsumowujące
Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, w którym wzięło udział 18 przedstawicieli nauczycieli i uczniów szkoły z Lipnicy Wielkiej i 8 nauczycieli i uczniów z Namestova. W trakcie spotkania  scharakteryzowano osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu oraz zaplanowane dalsze formy współpracy pomiędzy partnerami.

VII.  Utworzenie podstrony internetowej


         
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.zsolw.waw.pl