Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓLNE KOLĘDY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA"

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. WSPÓLNE KOLĘDY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA

BENEFICJENT: Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór "Echo Gorczańskie"
PARTNER SŁOWACKI:  Miestny klub Slovenského Orla, Trstena
OKRES REALIZACJI:  01.09.2009 r. - 28.02.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 36.844,53 € w tym dofinansowanie z EFRR: 31.317,85 €

Ideą projektu było przygotowanie takiego repertuaru kolęd, które można by było śpiewać wspólnie w gronie polsko-słowackim. Projekt służył wzmocnieniu zacieśniającej się współpracy polsko-słowackiej poprzez wzbogacenie jej o wspólne elementy kulturowe, tj. wspólny repertuar kolędowy. Dzięki popularyzacji i nauce śpiewania kolęd polskich na terenach przygranicznych Słowacji, a kolęd słowackich na terenach przygranicznych w Polsce, korzyści z realizacji projektu odczuwane były po obu stronach granicy
Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Warsztaty artystyczne (próby) obydwu zespołów
W pierwszym etapie realizacji projektu partnerzy wspólnie wybrali repertuar. Następnie dokonano aranżacji chóralnej i wokalno-instrumentalnej wybranych kolęd. Kolejno każdy z zespołów pracował nad kolędami indywidualnie. W listopadzie 2009 r. w Trstenie oraz w Nowym Targu odbyły się dwie wspólne próby Podhalańskiego Stowarzyszenia Muzycznego Chór "Echo Gorczańskie" oraz Zespołu "Alfa" ze Słowacji.

II.
Nagranie płyty CD oraz wydanie polsko-słowackiego śpiewnika kolęd
W łącznym nakładzie 6000 egzemplarzy Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie” wydało dwujęzyczny polsko-słowacki śpiewnik kolęd (3000 egz.) oraz płytę pt. Wspólne kolędy polsko-słowackiego pogranicza (3000 egz.). Śpiewnik oraz płyta CD zostały przekazane do 220 instytucji.

       

III. Trasa koncertowa promująca płytę
W ramach trasy koncertowej, z udziałem 87 przedstawicieli Podhalańskiego Stowarzyszenia Muzycznego Chór "Echo Gorczańskie" oraz Zespołu "Alfa" z Trsteny, w roku 2010 odbyły się cztery koncerty: w Zakopanem, w Nowym Targu, w Spiskiej Beli oraz w Trstenie. W koncertach uczestniczyło 1450 osób.

   

   

IV.Utworzenie dwujęzycznej strony internetowej www.echogorczanskie.pl

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.echogorczanskie.pl