Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE I RATOWNICTWO EKOLOGICZNE - MUSZYNA

BENEFICJENT:  Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie
PARTNER SŁOWACKI: Gmina Malý Lipnik
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  34 851,73 € w tym dofinansowanie z EFRR: 29 623,97 €

Projekt służył integracji, nawiązywaniu i pogłębianiu bezpośrednich kontaktów transgranicznych między jednostkami ochotniczych straży pożarnych z Muszyny i Małego Lipnika oraz wspólnemu podnoszeniu kwalifikacji. W ramach projektu odbyły się m.in. szkolenia strażaków z Polski i ze Słowacji,  seminarium i impreza sportowo-pożarnicza, zakupiono mobilny system  ochrony przed powodzią. Powyższe działania, podjęte przez partnerów projektu, stanowiły bazę  dla skutecznej współpracy obu jednostek podczas prowadzenia działań ratowniczych w trakcie zaistniałych zagrożeń.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Zorganizowanie wspólnego pięciodniowego spotkania transgranicznego w Muszynie
Podczas spotkania zostały przeprowadzone wspólne szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji w celu walki z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i cywilizacyjnym.

   

 

II.  Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy sportowo-pożarniczej w Muszynie - zawody sprawności bojowej OSP

   

III. Zakup mobilnego systemu ochrony przed powodzią
System pozwolił na skuteczne działania ratownicze oraz stałe podnoszenie kwalifikacji po obu stronach granicy.

   

IV. Opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych
Materiały wydano w ilości 50 sztuk.V.  Zorganizowanie i realizacja spotkania ewaluacyjnego projektu


      

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.