Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "UTWORZENIE I PROMOCJA CENTRUM TATRZAŃSKICH SZLAKÓW..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. UTWORZENIE I PROMOCJA CENTRUM TATRZAŃSKICH SZLAKÓW TRANSGRANICZNYCH 

BENEFICJENT: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego”
PARTNERZY PROJEKTU: Zakladna skola s materskou skolou, Zuberec
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. – 31.01.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  40.469,15 € w tym dofinansowanie z EFRR: 34.398,79 €

Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i słowacką na terenach przygranicznych, a w szczególności pomiędzy młodzieżą gimnazjalną z Zakopanego a uczniami szkoły podstawowej w Zubercu. W ramach projektu stworzono i wyposażono Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych, które promują aktywną turystykę w zakresie polsko-słowackich szlaków transgranicznych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Organizacja I Tatrzańskiego Rajdu Transgranicznego przez trzy przejścia graniczne polsko-słowackie
W rajdzie zorganizowanym w dniach 17-18 czerwiec 2010 r. uczestniczyły 93 osoby.

 

II.  Przeprowadzenie  wycieczek transgranicznych
W miesiącach lipiec-sierpień 2010 r. przeprowadzono 6 dwudniowych wycieczek, w których uczestniczyło 77 osób. 


  

III. Wydanie publikacji
W ramach projektu wydano dwujęzyczny przewodnik pt.  „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne“ w nakładzie 2000 egz. oraz dwujęzyczny kalndarz pt. „Tatrzański Szlaki Transgraniczne 2011“ w nakładzie 500 egz.IV. Uruchomienie strony internetowej Oddziału Tatrzańskiego PTTK www.zakopanepttk.pl z dwujęzyczną podstroną Centrum Tatrzańskich Szlaków TransgranicznychV.  Wykonanie adaptacji pomieszczenia na potrzeby Centrum Tatrzańskich Szlaków TransgranicznychVI. Otwarcie Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych
Uroczyste otwarcie  Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych  nastąpiło w dniu 25 stycznia 2011 r.
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://zakopanepttk.pl/skrot-projektu.html