Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"
PARTNER SŁOWACKI: Obec Lechnica
OKRES REALIZACJI:  01.10.2009 r. -30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.129,38 € w tym dofinansowanie z EFRR: 15.409,98 €

Na pograniczu polsko-słowackim żyją twórcy ludowi, którzy pozostają w cieniu, a ich dorobek często zalega w piwnicach i na strychach. W trakcie realizacji mikroprojektu podjęto próbę uchwycenia wspólnych korzeni, podobieństw polskich i słowackich twórców ludowych wynikających z sąsiedzkiego położenia, bliskości gór i rzeki Dunajec. Projekt służył przede wszystkim nawiązaniu współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi ze szczególnym uwzględnieniem twórców ludowych pogranicza polsko-słowackiego oraz promocji: „zwykłych ludzi”, którzy są bogactwem naszego regionu i ich dorobku.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. 
Spotkanie z twórcami ludowym
W spotkaniu, które odbyło się w dniu 16.12.2009 r.  uczestniczyli twórcy ludowi z miejscowości Lechnica oraz z Krościenka, Czorsztyna i Ochotnicy.

     

II. Przeprowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego z twórcami ludowymi pogranicza polsko-słowackiego
Warsztaty z twórcami ludowymi odbyły się w dniach 21-22.05.2010 r. w Czorsztynie oraz w dniach 28-29.05.2010 r. w Czerwonym Klasztorze. W warsztatach wzięli udział twórcy ludowi z gminy Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica, Lechnicy oraz mieszkańcy i dzieci z ww. miejscowości. Celem warsztatów była próba uchwycenia wspólnych korzeni i podobieństw wynikających z sąsiedzkiego położenia, bliskości gór oraz rzeki Dunajec oraz zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru pogranicza i promocja twórców, którzy są bogactwem naszego regionu. Warsztaty dały między innymi możliwość zapoznania się z dawnymi technikami wytwarzania wyrobów rękodzieła ludowego oraz artystycznego przez twórców ludowych pogranicza polsko-słowackiego w dziedzinach: hafciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa, rzeźbiarstwa, cyfrowania portek góralskich, wikliniarstwa, malowania na szkle, budowy starych instrumentów ludowych.     

III.Wydanie albumu promocyjnego w trzech językach oraz ulotek w języku polskim i słowackim
Album wydany w nakładzie 1500 egzemplarzy stanowi kompedium wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego wybranych miejscowości w Polsce i na Słowacji, gdzie tworzą twórcy ludowi.

 

IV.Organizacja konferencji podsumowującej oraz imprezy plenerowej
W dniu 29.08.2010 r. zorganizowano konferencję podsumowującą oraz imprezę plenerową. W konferencji uczestniczyły 43 osoby, a w imprezie plenerowej - 300 osób.

 

   

Fotografia pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji znajdą państwo na stronie: http://www.leadergorce-pieniny.pl/-tworcy-ludowi-pogranicza-polsko-slowackiego-wrzesien-2010,69.html