Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"

2012-05-10
 MIKROPROJEKT PT.  TTT- TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI

BENEFICJENT: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI:  Podtatranske Osvetove Stredisko Poprad
OKRES REALIZACJI:  01.02.2010 r. – 31.01.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  38 142,80 € w tym dofinansowanie z EFRR: 32 421,37 €

Globalizacja i napór masowej produkcji spowodowały, że istnieje realne niebezpieczeństwo zaniku starych, rękodzielniczych technik i umiejętności. Odpowiedzią na to zagrożenie jest zrealizowany projekt pt. TTT- Transgraniczny Trakt Tradycji, który podjął próbę odnalezienia, zachowania i propagowania ginących zawodów na pograniczu polsko-słowackim. Celem projektu było wsparcie tradycyjnego rzemiosła regionu pogranicza polsko-słowackiego poprzez stworzenie transgranicznego traktu tradycji oraz jego promocji.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Opracowanie strony internetowej www.ttt.nowytarg.pl
Na stronie znajduje się m.in. mapa Transgranicznego Szlaku Tradycji prezentująca kilkadziesiąt miejsc na Podtatrzu, gdzie tradycyjne umiejętności rękodzielnicze (m.in. bednarstwo, tkactwo, garncarstwo) są nadal kultywowane.
II.    Pokazy tradycyjnego rzemiosła podczas warsztatów Środa z rzemiosłem oraz  XI Jarmarku Podhalańskiego

     

III.    Wykonanie materiałów promocyjnych (stoisko drewniane, pocztówki, smycze)IV.    Zorganizowanie wystawy promującej projekt

    

V.    Oznakowanie trasy – 30 tablic
 

VI.    Wydanie publikacji pt. Transgraniczny Trakt Tradycji oraz prezentacji na płycie DVD

 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.ttt.nowytarg.pl