Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY

BENEFICJENT: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
PARTNER SŁOWACKI: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolným Kubíníe
OKRES REALIZACJI:  01.10.2009 r. -30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.009,09 € w tym dofinansowanie z EFRR: 15.307,73 €

Projekt stanowił  ofertę kulturalną nie tylko dla społeczności miast partnerskich: Limanowej i Dolnego Kubina, które w roku 2010 obchodziły 40-lecie współpracy, ale także dla mieszkańców całego pogranicza polsko-słowackiego. Tematem przewodnim mikroprojektu był TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY. Jako sposób propagowania idei polsko-słowackiego dialogu w ww. projekcie wybrano: fotografię, debatę oraz literaturę. Realizacja projektu pt. Transgraniczny Dialog Kulturowy zintensyfikowała  bilateralną wymianę kulturalną między Limanową i Dolnym Kubinem.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Międzynarodowy konkurs fotograficzny (TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE)
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej w roku 2009 ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Transgraniczny dialog kulturowy w obiektywie”. W konkursie wzięło udział 57 osób z Polski i 40 osób ze Słowacji. Efekty ww. konkursu to:
  • 2 pokonkursowe wystawy w Limanowej i w Dolnym Kubinie, które obejrzało 675 osób
             
                             
  • 2 spotkania spotkania promocyjne fotoalbumu w obu miastach, w których wzięło udział łącznie 165 osób. 

     

II.  Polsko-słowacka konferencja z panelami tematycznymi.
W konferencji zorganizowanej w dniach 10-11.06.2011 r. w Limanowej uczestniczyło 100 osób z Polski i ze Słowacji.

      

III. Wydawnictwo literatów pt. Kto ma czas (TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W LITERATURZE)

W spotkaniach promocyjnych ww. książki zorganizowanych w Limanowej i w Dolnym Kubinie  wzięły udział 103 osoby. Wydawnictwo  pt. Kto ma czas przekazane zostało do 253 podmiotów. 

                   

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.mbp.limanowa.pl/tdk2010