Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNA PODRÓŻ Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. TRANSGRANICZNA PODRÓŻ Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU ŚLADAMI STROJU LUDOWEGO

BENEFICJENT: Gmina Miasto Nowy Targ
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Kežmarok
OKRES REALIZACJI: 01.06.2011 r. – 31.07.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:   22.382,81 € w tym dofinansowanie z EFRR:  19.025,38 €


Region pogranicza polsko-słowackiego charakteryzuje bogata różnorodność strojów regionalnych. Jak wskazują autorzy projektu:  Dbałość i pielęgnacja o strój ludowy jest jednym z podstawowych zadań mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, jest świadectwem związku z przeszłością jest wyrazem przynależności regionalnej i narodowej.  

Miasta: Nowy Targ i Kieżmark dostrzegając, że wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego znikoma jest znajomość  strojów ludowych podjęli się realizacji mikroprojektu pt. Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego. Projekt służył pogłębieniu kontaktów pomiędzy obiema społecznościami oraz promocji walorów mody regionalnej lokalnych społeczności poprzez wspólne kultywowanie tradycji noszenia ludowego stroju. Celem projektu było również  ukazanie i rozpowszechnienie informacji na temat:
•    różnorodności stroju ludowego noszonego przez mieszkańców pogranicza,
•    cech łączących  tradycyjne elementy stroju ludowego noszonego po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Zorganizowanie pokazów mody w Nowym Targu i w Kieżmarku
W dniu 09.07.2011 r. na dziedzińcu Zamku w Kieżmarku oraz w dniu 20.08.2011 r. na nowotarskim rynku odbyły się pokazy mody pogranicza polsko-słowackiego pt. Nowy Targ-Kieżmark, transgraniczna prezentacja strojów góralskich. W obu wydarzeniach uczestniczyło ok. 5.000 osób (w tym 70 modelek i modeli).  Oprawę merytoryczną pokazu stworzyli: ze strony polskiej- pan Andrzej Stoch i pani Stanisława Trebunia-Staszel oraz ze strony słowackiej-przedstawicielka zespołu „Magura“. Prowadzący w sposób interesujący opowiadali zebranym o ewolucji stroju góralskiego na pograniczu polsko-słowackim w wiekach XVIII-XXI. Treści merytoryczne uzupełniała prezentacja tradycyjnych strojów góralskich  pogranicza polsko-słowackiego przez modeli i modelki z polskiego zespołu „Młode Podhale“ oraz ze słowackiego zespołu „Magura”. Prezentacja przyczyniła się do rozpowszechnienia wiedzy na temat różnorodności ubioru ludowego noszonego przez mieszkańców pogranicza oraz zidentyfikowania  cech łączących   tradycyjne elementy stroju ludowego noszonego przez mieszkańców po polskiej i słowackiej stronie granicy.

      

      

 
Pokaz mody w Kieżmarku

 
Pokaz mody w Nowym Targu
II.    Wydanie publikacji
Publikacja to jeden z produktów mikroprojektu. Opowieść o stroju ludowym przedstawiona w książce pt. Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego wykracza poza granice Polski i sięga na tereny słowackiego Spisza. Wydawnictwo składa się z dwóch części. Pierwsza z nich opracowana przez panią Stanisławę Trebunię-Staszel poświęcona została strojom górali podhalańskich. Druga część,  autorstwa pana Jána Olejníka, przybliża czytelnikowi  strój ludowy po słowackiej stronie Tatr. Co ciekawe zdjęcia do albumu były wykonywane między innymi we wnętrzach prywatnego muzeum etnograficznego, które założyła w Lendaku pani Helena Gallikova. Najstarsza osoba biorąca udział w sesji zdjęciowej miała 80 lat, najmłodsza 5 lat. Publikacja, wydana w 1000 egzemplarzach, jest bogato ilustrowana fotografiami. Książka zawiera tłumaczenie w języku słowackim oraz angielskim.

   

III.    Zorganizowanie promocji publikacji

W dniu 20.07.2012 r. Nowym Targu odbyło się spotkanie promujące  publikację pt. Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego.  W spotkaniu uczestniczyli górale z obu stron Tatr – ci  którzy identyfikują się ze swoim miejscem na ziemi, przywdziewając strój i ci, którzy go tworzą, czyli całej rzeszy ludowych rękodzielników: krawców (np. znakomity krawiec, wytwórca słynnych po obu stronach granicy góralskich portek – Peter Michalak), kożuszników, szewców, kaletników, hafciarek i hafciarzy-w sumie ok. 200 osób. W trakcie spotkania przybliżono zebranym proces ewolucji stroju ludowego na pograniczu polsko-słowackim. Wizualizację opowieści prowadzących stanowiła prezentacja tradycyjnych strojów góralskich  pogranicza polsko-słowackiego przez modeli i modelki z polskiego zespołu „Młode Podhale“ oraz ze słowackiego zespołu „Kicora".

 
 
 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=1581