Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TATRZAŃSKIE DZIEDZICTWO"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. TATRZAŃSKIE DZIEDZICTWO


BENEFICJENT:  Tatrzański Park Narodowy
PARTNER PROJEKTU: Muzeum w Kieżmarku
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 r.– 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  92.080,78 € w tym dofinansowanie z EFRR: 49.696,00 €

Projekt zrealizowany przez Tatrzański Park Narodowy miał na celu poprawę wzajemnej wymiany kulturalnej między Słowacją a Polską. Słowacy poznali znaczenie Zakopanego i osoby Tytusa Chałubińskiego w historii turystyki tatrzańskiej, natomiast Polacy dowiedzieli się o roli Kieżmarku w odkrywaniu walorów Tatr i rozwoju turystyczno - gospodarczym Podtatrza. W ramach projektu zmodernizowano nowoczesną salę wystaw w ośrodku edukacyjno – muzealnym Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Wernisaż i ekspozycja wystawy pt. Zakopane i Tatry w czasach T. Chałubińskiego
Wernisaż wystawy odbył się w Muzeum w Kieżmarku w dniu 17 lutego 2010 r.

      

 

II. Wernisaż i ekspozycja wystawy pt. Turystyczne zdobywanie Tatr
Wernisaż wystawy odbył się w ośrodku edukacyjno - muzealnym Tatrzańskiego Parku Narodowego w dniu 30 czerwiec 2010.
Łącznie wystawy w Polsce i na Słowacji odwiedziło ponad 16 tysięcy osób.

      
III. Modernizacja sali wystaw w ośrodku edukacyjno – muzealnym Tatrzańskiego Parku Narodowego

    
                       
Fotografie pochodzą z archiwum beneficjenta.