Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "TATRY ZAPRASZAJĄ!

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. TATRY ZAPRASZAJĄ!

BENEFICJENT:  Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
PARTNER PROJEKTU: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 45.288,31 € w tym dofinansowanie z EFRR: 38.495,06 €

Intencją projektu pt. Tatry zapraszają! był wzrost atrakcyjności Tatr oraz pogranicza polsko–słowackiego poprzez promocję tego obszaru jako spójnego produktu turystyki sportowej, rekreacyjnej i kulturowej na arenie międzynarodowej. Jednolita marka "Tatry" budowana była przez partnerów projektu poprzez wspólny udział w forach i targach oraz wydanie licznych materiałów informacyjnych promujących spójny wizerunek Tatr, jako regionu polsko-słowackiego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Wydanie folderów i ulotek
Materiały promocyjne zostały wydane w nakładzie ponad 100 tys. sztuk

    

II. Zorganizowanie imprez promocyjnych
  • Forum Turystycznego
  • XII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego
  • Górskich Targów Turystycznych Tatr
W imprezach, które zorganizowano we wrześniu 2010 uczestniczyło w nich 1500 osób.

     

 

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.