Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

MIkroprojekt pt. "TATRY BEZ GRANIC-INTERNETOWY KONKURS WIEDZY"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. TATRY BEZ GRANIC-INTERNETOWY KONKURS WIEDZY

BENEFICJENT:  Tatrzański Park Narodowy
PARTNER PROJEKTU: Štátne lesy Tatranského národného parku
OKRES REALIZACJI: 01.10.2009 r. – 30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  10.430,34 € w tym dofinansowanie z EFRR: 8.865,79 €

Projekt pt. Tatry bez granic – internetowy konkurs wiedzy  miał na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej zarówno wśród ludności lokalnej jak i wśród turystów, którzy odwiedzają  TPN i TANAP. Konkurs  trwał od 1 marca 2010 do 31 maja 2010.
Na portalach www.tatrybezgranic.eu (polska wersja językowa) oraz www.tatrybezhranic.eu (słowacka wersja językowa) zamieszczono 92 pytania (po jednym na każdy dzień trwania konkursu) wraz z prawidłowymi  odpowiedziami  (46 pytań opracowanych przez polski TPN i 46 pytań przygotowanych przez słowacki TANAP). Pytania dotyczyły przyrody nieożywionej, fauny, flory, topografii, historii ochrony przyrody w Tatrach, historii TANAP-u i TPN-u, historii turystyki, ratownictwa i przewodnictwa, przepisów prawnych. Zachęcamy do odwiedzenia stron konkursu oraz sprawdzenia swojej wiedzy na temat Tatr!

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Internetowy konkurs wiedzy

 

II.  Organizacja wycieczek edukacyjnych dla laureatów konkursu internetowego

   

   

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.