Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

MIKROPROJEKT PT. "TATRA-INFO"-SYSTEM WYMIANY INFORMACJI..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. „TATRA-INFO”  -  SYSTEM WYMIANY  INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ  PODHALE - LIPTÓW

BENEFICJENT: Biuro Promocji Zakopanego
PARTNER SŁOWACKI: Klaster Liptov
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. - 30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 34.238,54  € w tym dofinansowanie z EFRR: 29.102,75 €

Podhale, Spisz, Orawa, Liptów – regiony te łączy nie tylko bliskość Tatr, ale i wielowiekowa wspólna historia. Partnerzy projektu  dostrzegając, że:
  • sporadyczna była współpraca w zakresie wymiany informacji i promocji turystycznej regionu pomiędzy samorządami polskimi i słowackim,
  • brakowało wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć z zakresu promocji regionu pogranicza, 
  • liczne materiały promocyjne umożliwiające  zapoznanie się z bogatą ofertą regionu ograniczają się  tylko do atrakcji oferowanych po jednej stronie granicy podjęli się realizacji pilotażowego projektu, którego celem było  stworzenie podstaw do rozwoju trwałych struktur współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami lokalnymi, ich jednostkami i innymi instytucjami.
Dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie, takich jak: zakup infomatów, utworzenie serwisu internetowego z polsko-słowacką informacją turystyczną, promocja obu regionów i projektu w trakcie imprez w Vychodnej i w Zakopanem oraz konferencji, wydanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek i folderu powstał wspólny, modelowy system informacji turystycznej dla pogranicza polsko-słowackiego w regionie  Podhale - Liptów pn. "TATRA-INFO". Mimo, że wydawać by się mogło, że promowanie zasobów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy jest działaniem nieracjonalnym, paradoksalnie realizacja projektu udowodniła, że współpraca jest lepsza od konkurowania, gdyż poprzez współpracę i wzajemne uzupełnianie się osiągnięte zostało zdecydowanie większe oddziaływanie na rozwój regionalny niż poprzez działanie lokalne. W konsekwencji  współpraca pomiędzy partnerami przełożyła przełożyła się na postrzeganie regionu pogranicza polsko-słowackiego jako jednego, spójnego produktu turystycznego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.      Konferencja  inauguracyjna w Zakopanem
W dniu 22.VI.2010 r. w Zakopanem odbyła się konferencja inauguracyjna projektu.  W trakcie konferencji zaprezentowano założenia, cele i działania projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów z Polski i Słowacji.

II.     Instalacja infomatów
W miesiącu marcu 2010 r. zakupiono 2 infokioski wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W infokioskach za pomocą ekranów dotykowych w prosty i szybki sposób można znaleźć szeroką informację turystyczną dotyczącą obydwóch regionów: Podhala i Liptowa. Informacje można wyszukiwać według następujących kategorii:  Informacja o mieście, Aktywny wypoczynek, Architektura i zabytki, Muzea, galerie, Warto odwiedzić, Dla dzieci, Imprezy, wydarzenia, Prognoza pogody. Infomaty zostały  zainstalowane w Centrach Informacji Turystycznej w Zakopanem przy ul. Kościuszki 17 oraz przy ul. Kościeliskiej 7. Do końca września 2010 r. z informatów skorzystało 4.747 osób.III.      Opracowanie podstrony internetowej projektu
Końcem czerwca 2010 r.  uruchomiony został serwis  http://10.zakopane.miasto.it  z polsko-słowacką informacją turystyczną. Serwis, który dostępny jest  w języku polskim, słowackim i angielskim  stanowi "odbicie lustrzane" infomatów (kiosków multimedialnych) zakupionych w ramach mikroprojektu. Do końca września 2010 r. strona zanotowała 9.119 wejść.IV.      Wydanie folderu
i ulotek
Wspólny polsko-słowacki folder został wydany w 10.000 egzemplarzach. Natomiast ulotki wydrukowano w ilości 8.000 sztuk.  Partnerzy projektu dystrybuowali materiały promocyjne po polskiej i słowackiej stronie granicy.V.      Imprezy promocyjne w  Vychodnej oraz  w Zakopanem

Pierwsze spotkanie promujące projekt odbyło się podczas Festiwalu w Vychodnej w dniach 2-4 lipca 2010 r. Następnie projekt był promowany podczas  Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w dniach 20-27.08. 2010 r.VI.    Konferencja podsumowująca w Zakopanem

Konferencja podsumowująca projektu odbyła się w Zakopanem w dniu 29.09.2010 r  W trakcie konferencji przedstawiono  również wnioski z dotychczasowej współpracy oraz plany na przyszłość dotyczące dalszej współpracy partnerów projektu. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym 10 osób ze Słowacji.

      

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajda Państwo na stronie: http://www.promocja.zakopane.pl/?strona,podserwis,pol,glowna,1420,0,bzp,bzp,ant.html