Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SZLAKAMI HISTORII I KULTURY, CZYLI..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. SZLAKAMI HISTORII I KULTURY, CZYLI POLSKO-SŁOWACKIE WĘDRÓWKI ROWEROWE OBEJMUJĄCE MIEJSCA HISTORYCZNE I KULTURALNE

BENEFICJENT: Gmina Raba Wyżna
PARTNER SŁOWACKI: Obec Gánovce
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  22.437,07 € w tym dofinansowanie z EFRR: 19.071,51 €

Realizacja projektu wynikała z potrzeby zagospodarowania terenu Gminy Raba Wyżna poprzez wykorzystanie walorów turystycznych oraz ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wytyczono i oznakowane szlaki rowerowe wiodące przez najbardziej malownicze tereny Gminy Raba Wyżna, które oprócz funkcji rekreacyjnej pełnią również funkcję edukacyjną. Szlaki te mają również korzystny wpływ na poprawę sytuacji związanej ze słabym rozwojem turystyki na pograniczu polsko-słowackim.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Inwentaryzacja obiektów historycznych

II.   Oznakowanie miejscowości i miejsc historycznych oraz wytyczenie szlaków rowerowych
Na przełomie lipca i sierpnia 2010r. oznakowano miejscowości i miejsca historyczne –łącznie 28 tablic.

III.  Polsko-słowacki rajd
W październiku 2010r. odbył się polsko – słowacki rajd, w którym uczestniczyło 166 osób.

 

IV.  Uruchomienie polsko-słowackiego serwisu internetowego www.szlaki.rabawyzna.pl z mapą obiektów

V.  Konferencja dotycząca miejsc historycznych w Gminie Raba Wyżna oraz Ganovce (Słowacja) – 17 grudzień 2010

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.szlaki.rabawyzna.pl