Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SZLAK GÓRAL-SKI"

2012-05-10

       MIKROPROJEKT PT. SZLAK GÓRAL-SKI

BENEFICJENT:  Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
PARTNER PROJEKTU: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 – 31.12.2010
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 48.180,44 € w tym dofinansowanie z EFRR: 40.953,37 €

Założeniem projektu było m.in. zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu tatrzańskiego przez stworzenie nowych ciągów drogowych, włączonych w regionalny system transportowy, decydujących o harmonijnym rozwoju społeczno – gospodarczym obszaru aktywności turystycznej poprzez wytyczenie i oznakowanie "Szlaku Góral-Ski". Nieodłącznym elementem projektu były liczne działania promujące "Szlak Góral-Ski", w ramach których m.in. wydano materiały informacyjno-promocyjne.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Wytyczenie i oznakowanie szlaku w wersji samochodowej, rowerowej i pieszej

      

       

II.   Opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Szlaku Góral-SkiIII.    Promocja szlaku Góral-SkiFotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.