Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SZKOŁA CHARAKTERÓW-PRZEZ SPORT DO INTEGRACJI"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. SZKOŁA CHARAKTERÓW-PRZEZ SPORT DO INTEGRACJI

BENEFICJENT:  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI: Zakladna Skola Niżna Brana Kežmarok
OKRES REALIZACJI:  01.04.2011r. - 31.03.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  41 605,85 € w tym dofinansowanie z EFRR: 35 364,98 €


Nadrzędnym celem projektu było pogłębienie bezpośrednich kontaktów sportowych i edukacyjnych między szkołami z Nowego Targu i Kieżmarku na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu. W ramach projektu opracowano pakiet edukacyjny, w oparciu o który przeprowadzono lekcje dla polskich i słowackich uczniów. Zakupiono 74 komplety wyposażenia sportowego, który nieodpłatnie użyczono 24 uczniom. Następnie dla 50 młodych hokeistów zorganizowano obóz szkoleniowy. Po obozie 12 polskich i słowackich drużyn wzięło udział w 2 turniejach o Puchar Euroregionu "Tatry". Projekt przyczynił się do rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy przygranicznej pomiędzy szkołami podstawowymi z Nowego Targu i Kieżmarku w zakresie sportu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Opracowanie i przygotowanie 100 egzemplarzy dwujęzycznych pakietów edukacyjnych


II.    Zakup wyposażenia sportowego
Zakupiono sprzęt ochronny do gry w hokeja na lodzie oraz koszulki i getry hokejowe-łącznie 74 komplety.

     

III.    Przygotowanie i przeprowadzenie obozu szkoleniowego
Obóz szkoleniowy zorganizowano w dniach 19 – 25 sierpnia 2011r.  W obozie uczestniczyło łącznie 50 dzieci (25 uczestników z Polski oraz 25 uczestników ze Słowacji). Podczas obozu zorganizowano także wycieczkę krajoznawczą.
 
 

IV.     Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch Turniejów o Puchar Euroregionu – edycja letnia i edycja zimowa
Edycja letnia Turnieju została zorganizowana w dniach 26 – 28 sierpnia 2011r. w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. W Turnieju uczestniczyło 8 drużyn, w tym 4 polskie oraz 4 słowackie.  Łączna liczba uczestników Turnieju wyniosła 200 osób. Edycję zimową Turnieju zorganizowano w dniu 8 lutego 2012r. W Turnieju uczestniczyły cztery drużyny, dwie polskie oraz dwie słowackie. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 50 zawodników w tym 25 słowackich oraz 25 polskich.

   

V.     Szkolenie dla nauczycieli
Panel szkoleniowy zorganizowano w dniach 23-25 września 2011r.w Białce Tatrzańskiej. W szkoleniu uczestniczyła grupa 20 nauczycieli w tym 11 z Polski oraz 9 ze Słowacji. Tematyka szkolenia obejmowała: współpracę polsko-słowacką w odniesieniu do realizacji treści programowych dla szkół podstawowych, prezentację pakietu edukacyjnego i przećwiczenie scenariuszy zajęć, aktywne metody prowadzenia zajęć, koordynację współpracy szkoła-dom-kluby sportowe.

VI.     Zajęcia w szkołach
Zajęcia realizowane w klasach I – VI w łącznym wymiarze 26 godzin lekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 370 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu. Zajęcia prowadzone były równolegle u Partnera Słowackiego w  Zakladnej Skole Niżna Brana w Kežmarku.

VII.    Seminarium podsumowujące realizację projektu
Seminarium odbyło się 29 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ. W spotkaniu uczestniczyło 10osób.VIII.     Utworzenie strony internetowej www.szkolahokejowa.nowytarg.pl

       

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem: http://www.szkolahokejowa.nowytarg.pl/