Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SPISZ-KRAINA WIELU KULTUR"

2012-05-10
     
MIKROPROJEKT PT. SPISZ-KRAINA WIELU KULTUR

BENEFICJENT: Gmina Łapsze Nizne
PARTNER SŁOWACKI: Obec Osturňa
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.226,81 € w tym dofinansowanie z EFRR: 17.192,79 €

Dzieje Spisza to historia przenikania się wielu kultur tworzących mozaikę dziedzictwa kulturowego w postaci unikatowej obrzędowości, gwary, strojów, muzyki, tańców, rękodzielnictwa. Główny produkt projektu w postaci publikacji pt. Spisz-kraina wielu kultur  scalił i usystematyzował  rozproszone dotychczas informacje na temat kultury Spisza. Realizacja projektu przyczyniła się do:
  • ochrony tradycji regionalnych i kulturalnych regionu, często zachowanych jedynie w przekazach ustnych najstarszych mieszkańców,
  • popularyzacji wiedzy na temat tego unikatowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.
Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Wydanie publikacji pt. Spisz-kraina wielu kultur
Publikację dotyczącą unikatowości obrzędów, gwary, strojów, muzyki, tańców, rękodzielnictwa pogranicza polsko – słowackiego obszaru Spisza wydano w 3000 egzemplarzy.


II. Konferencja promująca publikacje pt. Spisz-kraina wielu kultur
W spotkaniu wzięło udział 70 zaproszonych gości z Polski i ze Słowacji. Konferencja połączona była z wystawą fotograficzną. Na wystawie zaprezentowano 20 zdjęć wykonanych w trakcie zbierania materiałów do publikacji.

              

III.   Warsztaty regionalne dla uczniów
Warsztaty regionalne dla 57 uczniów z polskich i słowackich szkół odbyły się w dniach:
  • 16.10.2010 r. (Niedzica, temat zajęć: Sztuka ludowa na Spiszu),
  • 23.10.2010 r. (Osturnia, temat zajęć: Drewniana zabudowa Osturni jako przykład ciekawej architektury Spisza), 

 

   

  • 30.10.2010 r. (Spiska Stara Wieś, temat zajęć: Strój spiski. Motywy dekoracyjne w kamizelkach męskich),

     

  •  06.11.2010 r. (Łapsze Niżne, temat zajęć: Charakterystyczne tańce Spisza).

Celem warsztatów było pobudzenie świadomości regionalnej młodego pokolenia prowadzące do ochrony dziedzictwa kulturalnego Spisza.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem: http://www.lapszenizne.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=838&mode=thread&order=0&thold=0