Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SEKRETY ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA"

2012-05-10
  
MIKROPROJEKT PT. SEKRETY ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA

BENEFICJENT:  Gmina Bukowina Tatrzańska
PARTNER SŁOWACKI: Priatelia Hradu Lubovna
OKRES REALIZACJI:  01.10.2009 r. - 30.09. 2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  40 243,61€ w tym dofinansowanie z EFRR: 34 207,07€

Przygraniczne tereny Polski i Słowacji charakteryzują się bogactwem „skarbów” natury, pięknymi krajobrazami, czy zabytkami historycznymi. Nie inaczej jest na terenie gminy Bukowina Tatrzańska oraz obszarze działania jej partnera słowackiego– Obcianskego zdruzenia – Priatelia Hradu Lubovna. Beneficjent realizując niniejszy projekt chciał pokazać piękno Gminy Bukowina Tatrzańska w taki sposób, aby priorytetem były wspomniane w tytule Skarby Podhala a więc: Góry, Woda, Śnieg, Fauna i Flora. Celem Projektu „Sekrety Zbójników, czyli Skarby Podhala” była prezentacja naturalnych skarbów Podhala na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska a także wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez wzajemną promocję terenów przygranicznych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Przygotowano i wydrukowano: mapy (5000 egzemplarzy), kalendarze (1000 egzemplarzy), foldery promocyjne (3000egzemplarzy), ulotka promocyjna (50 000egzemplarzy).

                              
                                             Mapa                                                              Ulotka                                                                        Folder

II.  Utworzono stronę internetową projektu  w języku polskim, słowackim i angielskim www.skarbyzbojnikow.pl

                                                           

III. Przygotowano i nagrano film promocyjny prezentujący Skarby Podhala


IV. Zorganizowano Study  Tour na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska dla dziennikarzy oraz przedstawicieli biur turystycznych

   

V.    Zakupiono 3 zewnętrzne kioski multimedialne z dotykowym ekranem


Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.skarbyzbojnikow.pl/