Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SĄSIEDZKA WSPÓŁPRACA W PROMOWANIU ORAZ ODKRYWANIU WALORÓW..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT:  SĄSIEDZKA WSPÓŁPRACA W PROMOWANIU ORAZ ODKRYWANIU WALORÓW I POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POGRANICZA PIWNICZNA - ZDRÓJ - STARA LUBOVNA

BENEFICJENT : Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
PARTNER SŁOWCKI : Občianske Združenie OPPIDUM
OKRES REALIZACJI :  01.08.2011 r. - 29.02.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  16 836,49 € w tym dofinansowanie z EFRR 14 311,02 €


Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju turystyki przemysłu turystycznego w obszarze polsko-słowackiego pogranicza a ściśle gminy Piwniczna- Zdrój i Stara Lubovna.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Organizacja spotkania roboczego WORKSHOP w Piwnicznej- Zdroju

W wydarzeniu uczestniczyli polscy i słowaccy samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu: rozpoznanie oczekiwań i uwzględnienie propozycji uwag jakie powinien spełniać multimedialny punkt informacji turystycznej, wymianę doświadczeń, zainicjowanie współpracy w promowaniu regionu przygranicznego.

 

II.    Stworzenie punktu polsko-słowackiej informacji turystycznej
Infokiosk został zainstalowany w specjalnie przygotowanym i dostosowanym miejscu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.III.   Wydanie publikacji promującej pogranicze
W ramach realizacji przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój projektu Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój – Stara Lubovna została wydana publikacja promująca pogranicze polsko-słowackie. Publikacja to  informator turystyczny opisujący atrakcje turystyczne i sportowe, a także zawierający informacje na temat bazy noclegowej w gminie Piwniczna-Zdrój i słowackim północnym Spiszu. Informator wydany w formacie kieszonkowym, zawiera 60 stron informacji, zdjęć oraz map promujących pogranicze polsko-słowackie.IV.    Organizacja konferencji prezentującej punkt informacji i portal turystyczny www.turystyka.piwniczna.pl

     

      
 
   
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.piwniczna.pl/pl/51438/0/Sasiedzka_wspolpraca_w_promowaniu_oraz_odkrywaniu_walorow_pogranicza_Piwnicznej-Zdroj.html