Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

MIKROPROJEKT PT. "ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY GMIN DOBCZYCE I SARISSKIE MICHALANY..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY GMIN DOBCZYCE I SARISSKIE MICHALANY NA POLACH KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI PRZEZ WŁĄCZENIE NOWYCH PARTNERÓW

BENEFICJENT:  Gmina i Miasto Dobczyce
PARTNER SŁOWACKI: Obec Šarišské Michaľany
OKRES REALIZACJI:  01.02.2010 r. -31.10.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  57 919,50 € w tym dofinansowanie z EFRR: 48 264,32 €
 
Projekt służył wzmocnieniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznością Dobczyc i Sarisskich Michalan oraz włączeniu do partnerskiej współpracy podmiotów z sąsiednich miejscowości. Wydarzenia realizowane w ramach projektu: Festiwal Tradycji i Współpracy Polsko-Słowackiej i wyjazd na targi gospodarcze na Słowacji  przyczyniły się do tworzenia wspólnych produktów kulturowych, upowszechnianie dorobku kulturalnego. oraz lepszego poznania społeczeństw po obu stronach granicy. Natomiast budowa ścieżki terenowej na wzgórze staromiejskie oraz modernizacja zaplecza sceny w Dobczycach wpłynęły na poprawę stanu infrastruktury turystycznej oraz zwiększenia jej dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców pogranicza.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Festiwal Tradycji i Współpracy Polsko-Słowackiej
W ramach festiwalu odbył się trzydniowy piknik historyczno – rycerski wraz z warsztatami rzemiosł dawnych oraz jarmarkiem średniowiecznym. Przygotowano zabawy dla mieszkańców i turystów oraz zorganizowano imprezy: plener artystyczny, warsztaty plastyczne, zabawa integracyjna „Szukanie skarbu w Dobczycach”, zawody w tenisie stołowym, gry terenowe.

 

   

II.  Budowa ścieżki terenowej na wzgórze staromiejskie oraz modernizacja zaplecza sceny
W ramach projektu wykonano 330mb ścieżki terenowej na wzgórze staromiejskie w Dobczycach oraz utwardzono 485 m2 placu zaplecza estrady.III. Organizacja wystawców i wyjazd na targi gospodarcze na Słowacji    

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.