Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PRZENIKANIE KULTUR: POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. PRZENIKANIE KULTUR: POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

BENEFICJENT: Miasto i Gmina Szczawnica
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Spišská Belá
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. - 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 35.778,90€ w tym dofinansowanie z EFRR: 30.412,06 €

Partnerzy projektu-Miasto i Gmina Szczawnica oraz Miasto Spiska Biała, dostrzegając, że środowiska twórcze obydwu miast (artyści rzeźbiarze, malarze, poeci, twórcy ludowi) nie miały dotychczas możliwości zarówno wymiany poglądów w dziedzinie szeroko pojętej kultury jak i prezentacji swojego dorobku publiczności obydwu społeczności lokalnych, podjęli się realizacji mikroprojektu polegającego na organizacji cyklu wspólnych, polsko-słowackich imprez kulturalnych. Projekt przyczynił się nie tylko do nawiązania, a następnie wzmocnienia kontaktów pomiędzy polską i  słowacką społecznością na terenach przygranicznych Pienin, ale także do wzbogacenia oferty kulturalnej całego regionu Pienin.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Warsztaty  malarstwa na szkle
W lutym 2010 r. w Szczawnicy odbyły się warsztaty malarstwa na szkle. W pierwszych warsztatach, które zrealizowane zostały 20 lutego 2010 r. udział wzięło 18 osób (w tym 6 osób ze słowackiego miasta Spiska Biała), natomiast w kolejnych, które przeprowadzone zostały 27 lutego 2010 r. uczestniczyło 16 osób (w tym 9 osób ze Słowacji). Po zakończonych warsztatach malarskich uczniowie przygotowali mini-wystawę prezentującą efekty ich pracy artystycznej.

     

   

II.    Cykl  imprez kulturalnych, w których uczestniczyło ponad 13 tysięcy osób
 •   Impreza sylwestrowa
W trakcie imprezy sylwestrowej zorganizowanej w dniu 31 grudnia 2009 r. na placu przy dolnej stacji PKL „Palenica” w Szczawnicy z góralskimi melodiami wystąpiła m.in. kapela im. Dziadka Kubasa ze Szczawnicy ze słowackimi przyjaciółmi grającymi  w zespole folklorystycznym „Goral” prezentującym muzykę północnego Spisza oraz folklor innych regionów Słowackich.
 • Impreza kulturalna Święto Wód Szczawnickich
W dniach  1-2 maja 2010 r. na Placu Dietla odbyła się impreza kulturalna Święto Wód Szczawnickich.  Sceną zawładnęły m.in. słowackie zespoły, a wśród nich: zespół „Smola a Hrysky” zespół żywiołowo grający muzykę z gatunku ska, będącego mieszaniną muzyki pop, jazz i reggae, folklorystyczny „Janosik” z miasteczka Svit na Słowacji, Zespół „Lubovnan” ze Starej Lubowni. Odbył się również koncert orkiestry dętej „Kezmarcanka” ze Słowacji.
 • Konkurs akordeonowy
Konkurs odbył się w dniu 21 czerwca 2010 r. w uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Szczawnicy.


 • Biesiada Jaworska-Festyn Ludowy
W dniu 27 czerwca 2010 r.  na boisku byłej Szkoły Podstawowej w Jaworkach odbyła się impreza kulturalna pn. Biesiada Jaworska. Podczas imprezy plenerowej wystąpił m.in.: Zespół Pieśni i Tańca JUHASY oraz zespół muzyczny ze Słowacji grający muzykę biesiadną.
 • Wystawa malarstwa i rzeźby połączona ze spotkaniem z poezją słowacką w wykonaniu Franciszka Kolkowicza
W dniu 4 lipca 2010 r. w Pijalni Wód Mineralnych na Placu Dietla odbyła się inauguracja wystawy malarstwa i rzeźby, na której prezentowane były prace członków Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz prace słowackiego artysty Ondreja Pjeśćaka ze Spiskiej Białej (malarstwo olejne – prace przedstawiały uroki miasta artysty). Międzynarodowy wernisaż stał się również doskonałą okazją do tzw. „spotkania z poezją pogranicza polsko-słowackiego”. Franciszek Kolkowicz – malarz, a zarazem dwujęzyczny poeta, czytał wiersze żyjących i nieżyjących poetów słowackich XX wieku: Maśy Hal’amowej, Milana Rufusa, Jana Smreka, Juliana Lenki, Andrzeja Plavki. Na zakończenie spotkania Franciszek Kolkowicz przedstawił własną twórczość poetycką i zaprezentował trzy utwory pochodzące z tomiku „Dozvuky” (Pogłosy). Dla znacznej grupy uczestników projektu był to pierwszy kontakt z poezją słowacką.
 • Warsztaty Muzyczne
W Muzycznej Owczarni na Jaworkach zorganizowano, pod okiem najwybitniejszych polskich muzyków i wykładowców muzyki, warsztaty Muzyczne pozwalające doskonalić umiejętności śpiewu i gry na gitarze, gitarze basowej, klawiszach oraz bębnach.  Na warsztaty, odbywające się w dniach 4 - 18 lipca 2010 r., zgłosiło się blisko 100 młodych ludzi. Przyjechali z najdalszych i najbliższych zakątków m.in. Polski, i Słowacji. Zdobyte w trakcie warsztatów umiejętności, młodzi artyści prezentowali podczas 5 wieczornych koncertów na Placu Dietla w Szczawnicy, tym samym przygotowywali się do finałowego występu, który odbył się 17 lipca 2010 r. na scenie w uzdrowiskowej części Szczawnicy. Kilkugodzinny koncert finałowy uczestników warsztatów zgromadził pokaźne grono amatorów młodych talentów. W ramach koncertu posłuchać można było utworów w zróżnicowanej stylistyce muzycznej począwszy od jazzu, bluesa, funky, popu, lirycznej ballady po ostrego rocka.

     
 • Festyn Polsko-Słowacki
Na przystani flisackiej w Szczawnicy zorganizowany został w dniu 11 lipca 2010 r. Festyn Polsko-Słowacki. Na plenerowej scenie w Pieninach prezentowały się zespoły polskie i słowackie. Zespół „Lubovnan” ze Starej Lubowni na Słowacji przybliżył folklor Spisza – Sarysza, brawurowo wykonując tańce z łyżkami, z butelkami oraz z miotłami. Z kolei z tańcami i przyśpiewkami regionu pienińskiego – „Kotecką”, sztajerkiem i polką kątową wystąpił zespół „Pieniny” z Krościenka nad Dunajcem. Podczas festynu można było posłuchać muzyki Karpat w wykonaniu Kapeli Pienińskiej oraz muzyki spiskiej odegranej przez kapelę słowacką ze Spiskiej Starej Wsi.

    
 • Recital organowy
W ramach Letniego Festiwalu „Muzyka nad Zdrojami” w dniu 24 lipca 2010 r. odbył się w Kościele Parafialnym w Szczawnicy recital organowy słowackiej artystki – Agaty Berki – Brodńanskiej z Żyliny. Słowacka artystka zaprezentowała bogaty i urozmaicony program. W koncercie nie zabrakło utworów Bacha, A. Vivaldiego, Felixa Mendelssohna, Roberta Schumanna, J. G. Rheinbergera, a także miniatur organowych polskich kompozytorów: Jana Podbielskiego, Jakuba Sowy i Mieczysława Służyńskiego.


 • Redyk
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w dniu 25 lipca 2010 r. zorganizowany został w Jaworkach Redyk. Na scenie prezentowały się zespoły podhalańskie, góralskie i spiskie. Redyk w Jaworkach odwiedziły także kapele słowackie.
 • Piknik Country
Na scenie plenerowej na Placu Dietla w Szczawnicy zorganizowano w dniu 31 lipca 2010 r. Piknik Country. Na scenie pojawił się m.in. gość ze Słowacji – zespół „Timid”. Członkowie zespołu grają ze sobą od 1983, a jako zespół Timid” występują od 2002 r., wiele koncertując w okolicach swojej rodzinnej miejscowości i biorąc udział w słowackich festiwalach i uroczystościach.
 • Pieniński Festiwal Kultur Górskich: Łemków, Rusnaków i Górali
W dniach 7 i 8 sierpnia 2010 r. odbył się Pieniński Festiwal Kultur Górskich: Łemków, Rusnaków i Górali. W sobotę 7 sierpnia, w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela, byłej łemkowskiej cerkwi wystąpił Szczawnicki Chór Kameralny. Festiwal rozpoczęła solowym śpiewem rusnacka artystka z Litmanowej na Słowacji Natalia Sikoriakowa. W ramach imprez towarzyszących Pienińskiemu Festiwalowi Kultur Górskich: Łemków, Rusnaków i Górali w holu kina „Pieniny” zorganizowano wystawę  pt. „Pogranicze polsko-słowackie. Tereny rusnackie” stanowiącą prezentację fotogramów artystów z Polski i Słowacji. Stronę słowacką reprezentował Józef Vaśko, 27. letni artysta – fotografik ze Spiskiej Białej, a polską – Jan Niezgoda ze Szczawnicy, należący do Oddziału Pienińskiego TPSP.

   
 • Letni Festiwal „Muzyka nad Zdrojami”
W dniu 14 sierpnia 2010 r. w Kościele Parafialnym w Szczawnicy w ramach Letniego Festiwalu „Muzyka nad Zdrojami” odbył się koncert zatytułowany „Fryderykowi Chopinowi po 200 latach”. Koncert w wykonaniu pianisty Andrzeja Pikula oraz śpiewaczki Katarzyny Wiwer usatysfakcjonował sympatyków muzyki polskiego pianisty.


 • Festyn rodzinny na zakończenie Lata Pienińskiego
15 sierpnia 2010 r. na Placu Dietla w Szczawnicy odbył się festyn rodzinny na zakończenie Lata Pienińskiego.
 • Biesiada Szlachtowska
21 sierpnia 2010 r. na placu przy remizie OSP w Szlachtowej zorganizowana została Biesiada Szlachtowska. W części artystycznej wystąpiła kapela regionalna ze Słowacji i kapela góralska ze Szczawnicy. 

III.    Plener Polsko – Słowacki

W dniach 4 i 5 września 2010 r. zorganizowany został Plener Polsko – Słowacki.  Kilkunastu rzeźbiarzy i malarzy  ze słowackiego Spisza  oraz Szczawnicy, Krościenka, Nowego Sącza i Nowego Targu spotkało się w „Muzycznej Owczarni” w Jaworkach, by stworzyć dzieła plastyczne z natury.  Tak artyści, jak i organizatorzy wyciągnęli po spotkaniu wnioski, że warto kontynuować rozpoczętą współpracę twórczą i w przyszłym roku ponownie zorganizować plenerowe warsztaty.

 

   

IV.    Wydanie folderu promocyjnego

W ramach projektu wydano 1000 egzemplarzy folderu promocyjnego.  W dniu 18 listopada 2010 r. w sali obrad Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy odbyło się spotkanie promujące wydawnictwo podsumowujące wydarzenia kulturalne organizowane w ramach projektu. W spotkaniu  uczestniczyło 50 osób.V.    Impreza podsumowująca projekt
Podsumowaniem projektu „Przenikanie kultur: polsko – słowacka wymiana środowisk twórczych” było spotkanie  w Hotelu „Nawigator” w Szczawnicy, które odbyło się 26 listopada 2010 r. Wszystkie działania projektowe, tj. imprezy wchodzące w jego skład, zostały przedstawione w formie prelekcji z towarzyszeniem projekcji zdjęć, uwieczniającej poszczególne wydarzenia. Uczestnikom spotkania wręczony został również folder podsumowujący realizację mikroprojektu. W spotkaniu  uczestniczyło 100 osób.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.