Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC!"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC!

BENEFICJENT: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
PARTNERZY PROJEKTU: Velmax, n.o., Agencja Rozwoju Regionalnego Tatry - Spisz
OKRES REALIZACJI: 01.11.2009 r.– 31.10.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 24.849,47 € w tym dofinansowanie z EFRR: 21.122,06 €

Celem projektu było wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność po obu stronach granicy. Realizacja projektu polegała na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia firmy, w ramach regionów przygranicznych, tj. powiatu nowosądeckiego i Kraju Preszowskiego. Służyło temu: utworzenie bazy danych osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zorganizowanie cyklu spotkań seminaryjno-warsztatowych oraz wydanie poradnika  i broszury. Projekt pozwolił na wsparcie lokalnych środowisk społeczno-gospodarczych oraz  nawiązanie kontaktów gospodarczych wśród beneficjentów projektu.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Stworzenie bazy danych osób rozpoczynających działalność gospodarczą

II.    Spotkania seminaryjno-warsztatowe
W spotkaniach uczestniczyło 97 osób.

   

        

III.    Opracowanie poradnika w zakresie możliwości prowadzenia firmy na terenie Słowacji
Poradnik wydano w nakładzie 1000 sztuk.IV.    Opracowanie broszury informacyjnej, obejmującej podstawowe uwarunkowania formalno-prawne i wynikające z nich obowiązki dla prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Słowacji na terytorium Polski
Broszurę wydano w nakładzie 1000 szt.

     
                     
V. Utworzenie strony internetowej www.inkubator.nowysacz.pl/przedsiebiorczoscFotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.inkubator.nowysacz.pl/przedsiebiorczosc