Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POZNAWANIE SIĘ I INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW "MAŁYCH OJCZYZN"..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. POZNAWANIE SIĘ I INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW „MAŁYCH OJCZYZN” POGRANICZA POLSKO SŁOWACKIEGO – MIESZKAŃCÓW GMINY CZORSZTYN I CZERWONEGO KLASZTORU

BENEFICJENT: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach
PARTNERZY: Cyprian, n.o
OKRES REALIZACJI:  01.03.2010 r. -28.02.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 24.737,13 €  w tym dofinansowanie z EFRR: 21.026,56 €

Do 2006 roku Gminę Czorsztyn i Czerwony Klasztor dzieliła rzeka Dunajec. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie kładki rowerowo-pieszej na Dunajcu w Sromowcach Niżnych zatarło granicę państwową biegnąca korytem rzeki. Dunajec w obecnej chwili łączy dwie, kulturowo zbliżone do siebie,  „Małe Ojczyzny“.  Projekt zakładał realizację wielu różnorodnych działań z dziedziny kultury ukierunkowanych na pogłębienie współpracy między partnerami i społecznościami lokalnymi oraz promocję walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko – słowackiego. W konsekwencji projekt stworzył warunki nie tylko do integracji społeczności polsko - słowackiej, ale i do rozwijania aktywności twórczej, pobudzającej wyobraźnię i  wrażliwość, co w efekcie zwiększyło kompetencję uczestników projektu w zakresie odbioru i tworzenia wartości kulturalnych i artystycznych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

I.    Warsztaty taneczno - muzyczne
W ramach projektu zrealizowano, od marca 2010 do lutego 2011 r., 224 godziny warsztatów taneczno-muzycznych. Uczestnikami warsztatów było 52 uczniów z Polski i ze Słowacji. Warsztaty muzyczne zespołów „Małe Flisoki” ze Sromowiec Niżnych, „Sromowianie” ze Sromowiec Wyżnych i „Flisocka” z Czerwonego Klasztoru odbywały się wspólnie, raz po słowackiej raz po polskiej stronie granicy. W trakcie warsztatów zespoły pracowały nad programem artystycznym, który prezentowany był na wszystkich imprezach plenerowych organizowanych w Gminie Czorsztyn. Od października 2010 r. zespoły pracowały nad „Jasełkami”.  „Jasełka” w języku polskim i słowackim (członkowie polskich zespołów opanowali kolędy w języku słowackim, a dzieci ze Słowacji opanowały kolędy w języku polskim) wystawiane były w dniu 26 grudnia w Lechnicy i w Haligowcach, w dniu 2 stycznia 2011 r. w Starej Spiskiej Wsi i w Sromowcach Niżnych oraz w dniu 6 stycznia 2011 r. w Velkej Lesnej i Leśnicy.     

II.     Konkurs fotograficzny
W miesiącu maju 2010 r. ogłoszono konkurs fotograficzny ”Nasze pogranicze w obiektywie”. W konkursie wzięło udział 21 osób. 20 grudnia 2010 r. w Maniowach miało miejsce podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy nagrodzonych prac. Wystawa była  dostępna  dla zwiedzających do końca stycznia 2011 r.III.    Warsztaty plastyczne
W 40 godzinnych plenerach malarskich, trwających od czerwca do lipca  2010 r., uczestniczyło 37 dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Czorsztyn i z Czerwonego Klasztoru. Plenery odbywały się po polskiej i słowackiej stronie granicy. Wystawa prac plastycznych, stanowiąca pokłosie warsztatów, dostępna była dla zwiedzających od listopada 2010 r. do grudnia 2010 r. 

       

IV.     Promocja twórczości i rękodzieła ludowego twórców i zespołów regionalnych z Czerwonego Klasztoru
W trakcie imprez plenerowych, tj.  Otwarcie Sezonu Turystycznego, Dzień Sportu, Wieczór z folklorem, Dzień Kluszkowiec, Lato pod Trzema Koronami i Lato w Mizernej prezentowali się słowaccy twórcy ludowi oraz  polskie i słowackie zespoły: „Flisocek” i Małe Flisoki”.

     

 

           

    

V.  Wystawa poświęcona historii i dorobku kulturowego Czerwonego Klasztoru
W miesiącu lipcu 2010 r. zorganizowano w starym, XIV w. kościółku w Sromowcach Niżnych wystawę „Artyści pogranicza polsko-słowackiego”. Wystawę obejrzało 1800 osób.VI. Dobudowa zaplecza (garderoby dla zespołów w amfiteatrze w Sromowcach Niżnych) oraz wykonanie tablic
      informacyjnych

W maju 2010 r. wykonano dobudowę zaplecza (garderoby) dla zespołów w amfiteatrze w Sromowcach Niżnych. Amfiteatr usytuowany jest nad Dunajcem w pobliżu kładki rowerowo-pieszej. W amfiteatrze w okresie letnim odbywają się imprezy kulturalno-rekreacyjne, w których masowo uczestniczą mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego. Jest on również miejscem spotkań i odpoczynku dla turystów spacerujących po brzegu Dunajca.W listopadzie 2010 r. wykonano dwie tablice informacyjne o atrakcjach kulturowych i turystycznych w Gminie Czorsztyn, które zostały zamontowane w Czerwonym Klasztorze. Jedna z tablic jest zamontowana w okolicach kładki rowerowo-pieszej na Dunajcu, a druga na parkingu przy wejściu na teren Parku Narodowego Słowackiego. Natomiast partner słowacki zainstalował na terenie Gminy Czorsztyn tablice z informacjami o atrakcjach kulturowych i turystycznych Czerwonego Klasztoru.

 

VII.     Konferencja pt. Historia i kultura pienińskiego pogranicza
25 stycznia 2011 r. odbyła się konferencja pt. Historia i kultura pienińskiego pogranicza. Problematyka będąca przedmiotem konferencji dotyczyła współczesnego postrzegania Podhala, Spisza i Pienin na polsko-słowackim pograniczu, niepowtarzalnego fenomenu pogranicza polsko-słowackiego - Klasztoru Kartuzjanów w Czerwonym Klasztorze  oraz  historii współpracy polsko- słowackiej w ochronie Pienin. W konferencji wzięło udział 95 osób, w tym 29 osób ze Słowacji.

     

VIII.     I Międzynarodowy Konkurs Potraw Regionalnych

12 lutego 2011 r. odbył się I Międzynarodowy Konkurs Potraw Regionalnych. W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Czorsztyn i z Czerwonego Klasztoru. Do współzawodnictwa zgłoszonych zostało 155 potraw regionalnych i 16 nalewek. Podczas trwania Konkursu zaprezentował się zespół „Flisocek” z Czerwonego Klasztoru oraz „Lubań” z Kluszkowiec. W konkursie wzięło udział 196 osób w tym 52 osoby ze Słowacji .

     

IX. Wydanie publikacji dokumentującej przebieg projektu
Publikację promująca projekt oraz kulturę i walory turystyczne pogranicza polsko-słowackiego wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy.X.  Spotkanie partnerów – podsumowanie projektu
W spotkaniu zorganizowanym 28 lutego 2011 r. w Czerwonym Klasztorze uczestniczyło 113 osób,w tym 55 osób ze Słowacji. W trakcie spotkania promowano publikację wydaną w ramach mikroprojektu. 


      
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.czorsztyn.pl/pl/34068/0/PL_SK_2007_2013_Poznawanie_sie_i_integracja.html