Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POZNAJMY SIĘ JESZCZE LEPIEJ W MUSZYNIE"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. POZNAJMY SIĘ JESZCZE LEPIEJ W MUSZYNIE

BENEFICJENT: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
PARTNER SŁOWACKI: Obec Ľubotín
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. -31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 42.999,14 € w tym dofinansowanie z EFRR: 36.549,28 €

Realizacja mikroprojektu pt. Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie pozwoliła na nawiązanie oraz pogłębienie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Muszyny, Lubotina, Dubovicy i Lipan. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie rozbudowana została sieć powiązań i kontaktów partnerów transgranicznych przy udziale pracowników organu samorządowego, instytucji kulturalnych, oświatowych, klubów sportowych. Projekt stanowił bazę do realizacji w przyszłości kolejnych projektów ukierunkowanych na integrację regionów przygranicznych.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.  Konferencja pn. Podobieństwa i różnice w samorządach pogranicza polsko-słowackiego
W roku 2010 w Muszynie zorganizowano dwudniową konferencje pn. Podobieństwa i różnice w samorządach pogranicza polsko-słowackiego, w której uczestniczyło 150 przedstawicieli samorządów z Lipan, Dubovicy, Lubotina i Muszyny. W trakcie konferencji zaprezentowano zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Słowacji oraz najważniejsze osiągnięcia samorządów w poszczególnych miejscowościach. Omówiono także podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu  samorządów pogranicza polsko-słowackiego.

 
   
II. Impreza kulturalna pn. Zakończenie lata nad Popradem
W imprezie zorganizowanej w sierpniu 2010 r. wzięło udział 150 przedstawicieli z Lipan, Dubovicy, Lubotina i Muszyny. Ze względu na otwarty charakter imprezy udział w niej brali także mieszkańcy gminy Muszyna. W trakcie imprezy zaprezentowano dorobek kulturalny partnerów projektu.

 

III.Impreza sportowa pn. Sport nie zna granic
Dwudniowa impreza sportowa, będąca ostatnim z działań zaplanowanych w ramach projektu pt. Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie odbyła się w listopadzie 2010 r.  W imprezie udział wzięło 200 uczestników: 100 osób ze Słowacji oraz 100 osób z Polski. W trakcie imprezy rozegrano turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej halowej.

            

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.muszyna.pl/pl/34984/0/Poznajmy_sie_jeszcze_lepiej_w_Muszynie2.html