Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PONAD GRANICAMI GMINA PORONIN-MIKROREGION BARANEC"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. PONAD GRANICAMI GMINA PORONIN-MIKROREGION BARANEC

BENEFICJENT:  Gmina Poronin
PARTNER SŁOWACKI: Mikroregion Baranec
OKRES REALIZACJI:  01.05.2010 r. - 31.10.2010 r. 
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  20 075,22€ w tym dofinansowanie z EFRR: 17 063,94€

Celem ogólnym projektu Ponad granicami Gmina Poronin – Mikroregion Baranec było wzmocnienie współpracy pomiędzy Gminą Poronin i Mikroregionem Baranec poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Ponadto projekt przyczynił się do promocji walorów turystycznych i kulturowych Gminy Poronin i Mikroregionu Baranec wśród Słowaków, Polaków i innych turystów międzynarodowych oraz do nawiązania stałych kontaktów pomiędzy mieszkańcami i samorządami w zakresie wspólnych przedsięwzięć poprzez poznanie i integrację społeczności lokalnych Gminy Poronin i Mikroregionu Baranec.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Organizacja i przeprowadzenie dwóch imprez kulturalnych
W ramach projektu zorganizowano w Poroninie - Dzień przyjaźni polsko-słowackiej (w ramach którego odbył się Turniej piłkarski, warsztaty twórców ludowych ze Słowacji oraz prezentacja zespołów regionalnych) oraz  w Jakubovanach - Lato pod Tatrami.

     

II.   Utworzenie strony internetowej projektu - www.ponad-granicami.com.plIII.  Przygotowanie i wydrukowanie informatora promocyjnego
Informator zawiera  opis walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Poronin i Mikroregionu Baranec. Informator został wydany w nakładzie 4000 sztuk i był dystrybuowane w czasie wspólnych wydarzeń w Gminie Poronin i Mikroregionie Baranec.IV.  Wykonanie poprawy małej infrastruktury
Na scenie plenerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie dokonano wymiany pokrycia dachowego.

V.   Przeprowadzenie warsztatów artystycznych
Zorganizowano 10 warsztatów artystycznych z zakresu: malarstwa na szkle, ceramiki, rzeźby, garncarstwa.VI.  Przygotowanie i otwarcie wystawy podsumowującej polsko-słowackie warsztaty artystyczne

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.ponad-granicami.com.pl/polska/oprojekcie.htm