Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ"

2012-06-28

MIKROPROJEKT PT. POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ

BENEFICJENT:  Gmina Raciechowice
PARTNER SŁOWACKI: Obec Hladovka
OKRES REALIZACJI:  01.05.2011 r. - 30.06.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:    37 221,98€ w tym dofinansowanie z EFRR:  31 638,69€


Celem ogólnym projektu był rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej między gminą Raciechowice i obec Hladovka, ukierunkowanych na wzmocnienie oraz stymulowanie inicjatyw społecznych i edukacyjnych w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Projekt przyczynił się do popularyzacji  wiedzy na temat kultury lokalnej i regionalnej po obu stronach granicy oraz  wzbudzenia zainteresowania, ocalenia i ochrony tradycji związanych z regionalnym tańcem i śpiewem oraz kulturą kulinarną.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Konferencja inaugurująca projekt
W konferencji uczestniczyło 30 uczestników ze Słowacji  i 120 z Polski.

II.   Cykl 40 spotkań dotyczących nauki polskich i słowackich tańców regionalnych
W spotkaniach udział wzięło 20 osób z Polski i 20 osób ze Słowacji    

     
 
   

   

III.    Festiwal Smaku i Tradycji

Impreza odbyła się 18 września 2011r. w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Tuszyną” w Czasławiu. Wzięło w niej udział 105 osób (45 osób ze Słowacji, 60 osób z Polski) oraz zespoły regionalne, wystawcy i twórcy ludowi z Polski i Słowacji, a także przedstawiciele polskich i słowackich samorządów realizujących projekt. Celem festiwalu była popularyzacja kultury ludowej i regionalnej polsko-słowackiego pogranicza. Na scenie zaprezentowały się orkiestry dęte z terenu Gminy Raciechowice oraz zespoły regionalne ze Słowacji. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich i producentów lokalnych przysmaków można było skosztować potraw charakterystycznych dla obu regionów, porozmawiać z ich twórcami, wymienić się doświadczeniami w ich przygotowaniu i promocji.

   

 

IV.    Cykl 6 warsztatów kulinarnych

     

     

V.    Przygotowanie publikacji promującej kulturę partnerów projektu
Przygotowany został zestaw czterech tematycznych folderów dotyczących: kulinariów, sztuki ludowej, tradycji i atrakcji turystycznych dla Gminy Raciechowice i Obec Hladovka. Publikacja stanowi rezultat warsztatów kulinarnych realizowanych w ramach projektu, pogadanek kulturalnych organizowanych przy okazji zajęć tanecznych i warsztatów kulinarnych oraz festiwalu kultury polsko-słowackiej i pikniku rodzinnego. Publikacja została wydana w języku polskim i słowackim.

      

VI.    Polsko-słowacki piknik rodzinny
W dniach 16-17 czerwca 2012r. w miejscowości Czasław odbył się polsko-słowacki piknik rodzinny, w którym uczestniczyło 188 osób (40 osób ze Słowacji i 148 osoby z Polski). Celem tego spotkania była integracja mieszkańców Gminy Raciechowice i Obec Hladovka. Zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – dotyczyły wymiany wiedzy i umiejętności, poznawania nowych zjawisk w kulturze lokalnej i regionalnej. Odbyły się również zajęcia rytmiczne i taneczne, wokalno muzyczne, a także gry i zabawy integracyjne.

VII.    Festiwal kultury polsko-słowackiej
24 czerwca 2012r. w Kwapince odbyło się spotkanie (festiwal) podsumowujące realizację projektu, w którym udział wzięło 207 osób (40 osób ze Słowacji i 167 osób z Polski. W trakcie festiwalu na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne, orkiestra, dzieci i młodzież uczestniczące wcześniej w zajęciach nauki tańca. Ponadto w trakcie trwania imprezy zorganizowane zostały warsztaty sztuki ludowej oraz integracyjne gry i zabawy.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.